Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

  • abcdw.pl
  • Lektury
  • Osobowość lidera czyli „Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości”

Osobowość lidera czyli „Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości”

Mistyka przywództwa_Wiodące zachowania w przedsiębiorczości

Mistyka przywództwa_Wiodące zachowania w przedsiębiorczości

Irena Gagoś

Przywództwo to temat, który interesuje mnie od bardzo dawna, dlatego chętnie sięgam po książki, które mówią o przywództwie. Kiedy sięgałam po „Mistykę przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości” Manfreda Ketz de Vries (Studio Emka, 2008, ISBN: 978-83-8860-786-8)  nie sądziłam, że znajdę w niej to, czego od dawna brakowało mi w dyskusjach na temat przywództwa. Manfred Ketz de Vries łączy w „Mistyce przywództwa” zagadnienia przywództwa z pojęciami psychologii klinicznej. Bez ogródek przedstawia mechanizmy obronne i podstawowe zagadnienia osobowości w odniesieniu do funkcjonowania przywódców i pracowników firm i korporacji. Tłumaczy, jak zjawiska zachodzące w psychice człowieka wpływają na jego zachowania i sposób działania w środowisku pracy.

Głównym tematem książki jest odniesienie wspomnianej teorii do roli przywódcy w organizacji. Pokazanie, jak typy osobowości lidera wpływają na kulturę organizacyjną firmy były dla mnie niczym grom z jasnego nieba. Nie spotkałam się dotąd w żadnej ze znanych mi firm, z cieniem świadomych rozważań na temat tego, że można  odnieść teorie przywództwa do teorii osobowości. Nie spotkałam się dotąd także z tak jasnym i kategorycznym pokazaniem, jak duży wpływ ma na firmę osobowość liderów, a szczególnie dyrektorów generalnych. Interesujące były też pomysły autora na metafory opisujące niektóre zjawiska występujące w firmach, np. syndrom małża czy syndrom Fausta. Typy osobowości liderów w organizacji, wpływ anhedonii i aleksytymii na funkcjonowanie pracowników w firmie, percepcja zmiany – każdy z tematów, jest bardzo ważny i interesujący, każdy wymaga refleksji i przemyślenia.

Nie przesadzę, jeśli napiszę, że „Mistyka przywództwa” była dla mnie swego rodzaju objawieniem. Pracuję w korporacji od dłuższego czasu i od dawna zastanawiałam się, czy istnieje możliwość zaszczepienia w międzynarodowej, dużej firmie, wiedzy o zjawiskach i zasadach działania psychiki. Do tej pory nie udało mi się dotrzeć do wiarygodnych danych ze źródeł zewnętrznych, które w prosty i rzetelny sposób tłumaczyłyby związek psychologii klinicznej z zasadami działania organizacji. Dlatego najbardziej odkrywczy i zachwycający w swej prostocie był dla mnie pierwszy rozdział książki mówiący o podstawowych tezach autora, który w założeniach dotyczących przywództwa w organizacjach opiera się na trzech podstawowych założeniach klinicznych:

– to, co widzisz, niekoniecznie istnieje naprawdę

– za każdym (nawet irracjonalnym) zachowaniem człowieka kryją się racjonalne powody

– każdy człowiek jest produktem swojej przeszłości.

Ponadto „Mistyka przywództwa” uświadomiła mi, że praca z każdym klientem w coachingu musi uwzględniać podejście holistyczne. Każdy coach powinien brać pod uwagę, że klient, który przychodzi po pomoc, gdzieś pracuje. Dziś, najczęściej trafiają na coaching pracownicy dużych firm, niejednokrotnie są kierowani na coaching przez pracodawcę (niestety nadal nie jest w Polsce mocno popularny life-coaching, ale sytuacja ta powoli się zmienia). To oznacza, że każdy pracodawca wysyłając pracownika na coaching ma swoje oczekiwania. Często oczekiwania te mają związek z kulturą organizacyjną firmy, ale jeszcze mocniejszy ze sposobem funkcjonowania przełożonego coachee. Planując proces coachingowy, coach powinien pamiętać o silnych powiązaniach osoby z jej środowiskiem pracy, powinien mieć świadomość, jak trudno jest przeciwstawić się zastanym schematom działania zespołów w firmach, a niejednokrotnie klient właśnie z takimi schematami musi się układać w trakcie pracy coachingowej.

Kolejną ważną refleksją, jaką nasunęła mi książka, było przypomnienie sobie, jak duży opór przeciw zmianie tkwi w każdym z nas. To oznacza, że każdy klient przychodzi na sesje coachingowe pragnąc zmiany, przed którą bronić się będzie naturalnie sam coachee, ale także jego otoczenie. Opór przed zmianą jest ważnym elementem także w postawie samego coacha, który musi być uważny na to, aby pracując z klientami, nie przenosić na nich własnych oporów, np. związanych z wyborami, jakie podejmuje coachee (może się okazać, że klient wybiera drogę, która nie będzie spójna ze schematami działania coacha, co – w przypadku niskiej samoświadomości coacha – może powodować, że coach podświadomie będzie zadawał pytania naprowadzające klienta na działania zgodne ze sposobami funkcjonowania coacha, a niekoniecznie najlepsze dla coachee).

„Mistyka przywództwa” zajmuje szczególne miejsce w mojej biblioteczce. Uważam, że powinna stać się podstawową lekturą wszystkich menedżerów, dyrektorów i prezesów, a także każdego, kto pracuje nad rozwojem pracowników – coachów, trenerów, HRowców itd.

Słowa kluczowe:, , , , ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: