Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Ankieta online prostsza niż myślisz. Część II

Wydruk raportu z ankiet ewaluacji szkolenia

Poprzednią część opowieści o tworzeniu ankiet online zakończyłem w chwili, gdy przykładowa ankieta ewaluacji szkolenia była już gotowa. Dziś przedstawię dwa obszary:

  1. Tworzenie arkusza raportu,
  2. Udostępnienie ankiety online.

Mam nadzieję, że pod koniec artykułu uda mi się zamieść link do działającej ankiety, byście mogli sami przetestować jej działanie.

Ad. 1

Pracę rozpocząłem od zmiany nazwy pliku, bo nazwa „Ankieta1” nie była tym, co misie lubią najbardziej. Teraz nosi zdecydowanie bardziej adekwatną: Ewaluacja-szkolenia.

Zmiana nazwy pliku

Nie chcę zanudzać Was opowieścią jakie formuły użyłem w poszczególnych komórkach. Wszystko to znajdziecie w podlinkowanym pliku źródłowym excela: Ewaluacja-szkolenia. Jako przykład podam zawartość jednej z komórek, która oblicza ilość ocen bardzo dobrych (komórka B8 i analogicznie sąsiednie): =LICZ.JEŻELI(Ankieta1!A:A;”Bardzo*”). Warto zwrócić uwagę na symbol wieloznaczny „*”, którego użycie pozwoliło mi skopiować formułę do sąsiednich komórek, choć użyte tam wartości mają inne końcówki. W ten sposób znacznie skróciłem czas przygotowania raportu. Po wpisaniu formuł, raport krok po kroku formatowałem dostosowując do swego poczucia estetyki.

Formatowanie raportu

Przed przygotowaniem wykresów wprowadziłem do ankiety sztuczne dane.

Przykładowe dane ankiety

Przygotowałem pierwszy z wykresów zawierający rozkład uzyskanych ocen. Chcę nadmienić, iż darmowa wersja excela online nie pozwala na kreślenie rozłącznych obszarów, więc musiałem przygotować oddzielne tabele dla każdego z wykresów.

Statystyka wyników oceny

Drugi z wykresów zawiera średnie wartości dla każdego z ocenianych obszarów. Zwróć uwagę na dość przewrotną formułę, którą użyłem do obliczania średniej: =(5*B8+4*B9+3*B10+2*B11+B12)/SUMA(B8:B12). Jak widać przypisałem wartościom tekstowym wartości numeryczne, a następnie sumowałem wszystkie i dzieliłem przez łączną liczbę ocen. Ot, proste i skuteczne.

Średni wynik z ankiet ewaluacji

Raport kończą oceny jakościowe. Tu miałem większy problem z prezentacją rezultatów i po prostu skopiowałem je ręcznie do raportu. Można to zrobić w sposób automatyczny choćby poprzez użycie tabeli przestawnej i sortowanie, ale zrezygnowałem z tego pomysłu na rzecz prostoty rozwiązania.

Oceny jakościowe

Gdy wszystko było gotowe sprawdziłem w podglądzie wydruku, czy prezentuje się dość godnie. Prezentowało!

Wydruk raportu z ankiet ewaluacji szkolenia

Ad 2.

Teraz gdy raport jest gotowy mogę udostępnić ankietę. Odpowiedni guzik jest na rozwijalnej liście przy ikonie „Ankieta”. Po rozwinięciu wybrałem Udostępnianie i pojawiło się takie okno.

Zaproszenie dla respondenta

Mogłem tu zaprosić konkretnych respondentów, ale dla mnie ważniejszym było zaproszenie dowolnej osoby.

Łącze do ankiety

Skracając adres otrzymałem go w bardziej przyjaznej formie.

Skrócone łącze do ankiety

I tak oto dzieło zostało ukończone. Możesz kliknąć na ankietę ewaluacji szkolenia online lub też pobrać plik w formacie Microsoft Excel do własnych prób i udoskonaleń (link u góry). Postaram się wkrótce umieścić kolejne ankiety, które utworzę z pomocą tego narzędzia.

Uwaga: Pamiętaj, by przed każdym szkoleniem, na którym użyjesz swoich ankiet usunąć dotychczasowe dane wykorzystywane do prób!

Słowa kluczowe:, , ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: