Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Człowieku, zobacz człowieka w człowieku

Książki, cytatyPróbując zrozumieć zawiłości ludzkiego zachowania psycholodzy i ekonomiści odwołują się niekiedy do tak zwanej teorii podwójnego przetwarzania. Według niej mózg składa się z dwóch odrębnych systemów: jeden jest szybki, zautomatyzowany i niedostępny świadomości, drugi powolny, poznawczy i świadomy. Ten pierwszy można nazwać automatycznym, ukrytym, heurystycznym, intuicyjnym, holistycznym, reakcyjnym i impulsywnym, drugi jest poznawczy, systematyczny, jawny, analityczny, działający w oparciu o określone zasady oraz refleksyjny. Oba toczą ze sobą nieustanną walkę. (…)

Szukając nazwy dla tych systemów (…) postanowiłem skorzystać z terminów znanych nam wszystkim: będziemy je nazywać systemem racjonalnym oraz emocjonalnym. Nazwy te są ogólne i niedoskonałe lecz dobrze oddają istotę wewnętrznej rywalizacji mózgu. System racjonalny dba o analizę zjawisk zachodzących w otaczającym świecie, zaś emocjonalny monitoruje stan organizmu.

Źródło: David Eagleman, Mózg incognito, Carta Blanca, Warszawa 2012 , s. 147

Słowa kluczowe:, ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: