Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Walka ze stresem. Działania długofalowe

Akceptacja samego siebie

Zdjęcie pochodzi z serwisu: http://sxc.hu/

Tekst powstał w oparciu o książkę: Wacław Kisiel-Dorohinicki, Tylko bez nerwów. Zarządzanie stresem w pracy., Helion 2011.

Spis treści

 

 1. Praca nad zmianą postrzegania siebie.
 2. Zmiana swoich zachowań ( i ile są one czynnikami generującymi stres).
 3. Systematyczne dbanie o komfort psychiczny.
 4. Regularna aktywność fizyczna.
 5. Zachowanie balansu między pracą a życiem prywatnym. 
 6. Poszukiwanie wsparcia społecznego i budowanie koalicji.
 7. Przyjmowanie asertywnej postawy.
 8. Zarządzanie czasem.

Praca nad zmianą postrzegania siebie. Zdrowa samoocena jest adekwatna do rzeczywistości i bliska temu, jak widzą nas inni. Chodzi tu dokładnie o poziom krytycyzmu wobec siebie. Zbyt niski jest niebezpieczny, ponieważ ignorujemy informacje od otoczenia, pozbawiamy się refleksji nad swoim zachowaniem, a w rezultacie – nie rozwijamy się.

Zbyt wysoki krytycyzm skierowany ku sobie ogranicza naszą aktywności wpływa na niski poziom satysfakcji z tego, co robimy. Ma także wpływ na pogorszenie relacji z ludźmi. Stawiany zbyt wysokich wymagań sobie pociąga zazwyczaj zbyt surową ocenę działań otaczających nas osób.

Elementy postrzegania siebie:

 • adekwatność postrzegania siebie,
 • pozytywne nastawienie do ludzi i świata,
 • proaktywność,
 • stabilność.

Akceptacja, szacunek i sympatia wobec innych ludzi jest warunkiem budowania zdrowych relacji. Nie lubiąc innych nie możemy czerpać radości z kontaktów z nimi. Nie ufając ludziom – nie wykorzystamy uzyskiwanych od nich informacji zwrotnych. Pozytywne nastawienie do ludzi prowadzi do porozumienia z nimi.

Zmiana swoich zachowań. Wprowadzanie zmian nie jest łatwe. Niewiele osób z entuzjazmem i wspierająco podchodzi do zmian. Większość z nas to konserwatyści. Mamy kojarzą się bowiem z niewiadomą, niebezpieczeństwem, wysiłkiem i zmęczeniem .

Aby zminimalizować koszty wprowadzania zmian ważne jest opracowanie własnej strategii. Istotne jest to, by znaleźć argumenty, które przekonają nas do zmiany i dadzą energię, by przeprowadzić ją motywacją.

Jeśli chcemy żeby stres nas mniej dotykał, powinniśmy zmienić swoje interpretacje sytuacji, które go w nas wywołują, swoje reakcje na te sytuacje i swoje działania, które podejmujemy profilaktycznie. Zauważono już, że paranoją jest powtarzać swoje zachowanie dokładnie w ten sam sposób, a za każdym razem oczekiwać innych rezultatów. Dlatego, jeżeli zależy nam na skutecznym radzeniu sobie ze stresem, winniśmy zmierzyć się z naszą niechęcią wobec zmiany i zrezygnować z nawyków wpędzających nas we frustrację, stres, depresję.

Odpowiedz sobie na pytania: Co będę z tego mieć? Co zyskam? Co zrobię, żeby to osiągnąć? Potem – zacznij działać!

Systematyczne dbanie o komfort psychofizyczny. Osoby troszczące się o swój spokój i zdrowie podejmują świadomy wysiłek, aby kultywować odpowiedni styl życia, dbać o dietę, wypoczywać, stosować techniki relaksacyjne i budować życzliwe kontakty z otaczającymi ich ludźmi.

Techniki relaksacyjne wiążą się z dwoma elementami:

 1. koncentracją.
 2. oddychaniem.

Już samo pogłębione, spokojne oddychanie może być stosowane jako relaksacja.  Elementem relaksacji są także słowa, które się podczas niej pojawiają. Wskazane jest powtarzanie słów lub sformułowań typu: „spokój”, „relaks”, „dobry dzień”, „jestem odprężony i szczęśliwy”, „jestem rozluźniony”, „jestem zdrowy” itp.

Można także ćwiczyć jogę tai chi lub inne. Połączenie ćwiczeń ducha i ciała pozwala na osiągnięcie stanu głębokiego rozluźnienia i wyciszenia.’

Regularna aktywność fizyczna jest techniką długofalową, ponieważ wymaga systematyczności i dyscypliny. Najważniejsza jest regularność i konsekwencja w praktykowaniu wybranej formy ruchu. Regularna aktywność fizyczna pozwala nam dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością. Niesie także korzyści związane z funkcjonowaniem naszego mózgu. Służy z jednej strony oderwaniu myśli od trudnych spraw, a z drugiej – podnoszeniu sprawności intelektualnej. Poza tym, w organizmie uwalniają się endorfiny, co powoduje podniesienie nastroju i optymistyczne podejście do sytuacji, z którą mamy do czynienia.  

Zachowanie balansu między życiem prywatnym a pracą zawodową. Dla wielu osób zbyt duże zaangażowanie w pracę zawodową, osiąganie postawionych celów oraz spełnianie oczekiwań organizacji wiąże się ze stresem. Starają się im sprostać kosztem swojego prywatnego życia i czasu. Często robią to ze strachu przed utratą pracy, a czasem dlatego, że praca jest ich pasją.

Brak balansu powoduje utratę energii i sił witalnych organizmu. Dlatego w trudnych sytuacjach zdecydowanie trudniej reagować  konstruktywnie.

Poszukiwanie wsparcia społecznego i budowanie koalicji. Naszym naturalnym systemem wsparcia jest rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Dlatego warto pielęgnować ważne dla nas relacje. Dbać o ludzi, którzy są nam bliscy. Rozmawiać z nimi. Dzielić się radościami. Wspierać się. Wspólnie rozwiązywać problemy.

Wsparcie społeczne stanowi naturalny bufor zarówno w przypadku chronicznego przeciążenia stresem,  jak i w nagłych, trudnych do przewidzenia sytuacjach.

Przyjmowanie postawy asertywnej. Postawa asertywna mieści w sobie wiarę w siebie i szacunek do siebie i innych. Daje  nam  prawo do własnego spostrzegania sytuacji i swojego zdania. Jest jednocześnie wzięciem odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Bycie asertywnym to gotowość do kompromisu, akceptacja siebie i otoczenia.

Stosowanie technik asertywnych pozwala skutecznie radzić sobie z presją i przymusem ze strony otoczenia. Daje także możliwość sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami nieprzyjazne stosowanie krytyki. Jest przydatne przy sprawnym organizowaniu swoich zajęć w wyznaczonym czasie i delegowaniu zadań. Umiejętności asertywne są również cenne przy rozwiązywaniu problemów i konfliktów.

Asertywność w na płaszczyźnie zawodowej to:

 • postawa asertywna,
 • profesjonalizm,
 • opanowanie lęków i obaw,
 • dobre stosunki osobiste w pracy,
 • opanowanie sztuki negocjacji.

Uwaga: stawanie się asertywnym może być równie stresujące, jak bierność czy manipulacja. Ważne jest, by stosować zachowania asertywne w odpowiednich okolicznościach.

Zarządzanie czasem to planowanie, nadawanie priorytetów (gradacja) i konsekwencja w ich realizacji.

 Dorota Wiśniewska

 

Słowa kluczowe:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback z twojego serwisu.

Komentarze (2)

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: