Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Model biznesowy. Projekt: ocena szkolenia. Kluczowe zasoby. Zasoby osobowe.

Tworzenie modeli biznesowychKolejnym elementem kosztotwórczym w dowolnym projekcie biznesowym są różnorodne zasoby własne, których będzie niezbędne do realizacji celu projektu. W modelu biznesowym często są one umieszczane w bezpośredniej bliskości kluczowych działań, gdyż często istnieje wyraźny związek pomiędzy tymi kategoriami. Przykładowo, niezbędnym zasobem ludzkim może być sprzedawca usługi czy towaru, zaś kluczowe działania w tym momencie obejmują: kontakt z klientami, fakturowanie, raportowanie efektów działań sprzedażowych itp. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku, gdy patrzymy na zasoby sprzętowe. Jakiż byłby efekt zakupu maszyny drukarskiej jako niezbędnego zasobu, gdyby nie związać tego kosztu z kluczowym działaniem takim jak drukowanie ulotek na rzecz zewnętrznych klientów przez drukarnię.

Jak widać zatem, powiązanie obszarów kluczowych działań i kluczowych zasobów częstokroć w modelach biznesowych idzie w parze i niekiedy bardzo trudno je odróżnić tak jak w przypadku baz danych, zasobów wiedzy, baz wiedzy i innych wartości niematerialnych. Zauważ, że w przypadku bazy  wiedzy wykorzystywanej przez trenerów podczas przygotowywania przez nich materiałów szkoleniowych stwierdzenie, czy mamy do czynienia z zasobem (fizyczna baza danych materiałów szkoleniowych) czy działaniem (pozyskanie informacji zgromadzonych w zasobach bazodanowych) jest bardzo trudne, bo ich wzajemne zależności są całkowite. Nie bój się zatem, iż w przypadku twojego konkretnego projektu nie możesz się zdecydować czy dane działanie/zasób nie jesteś w stanie precyzyjnie przyporządkować do odpowiedniej kategorii, bo może być  to niemożliwe. Twoim celem jest przenieść ideę pomysłu na model, który zostanie zrozumianych przez wszystkich zainteresowanych czytelników (w tym ty sam), a nie cyzelowanie i szukanie problemów formalnych. Więcej przykładów jak to jest w przypadku innych rzeczywistych projektów znajdziesz w polecanej wcześniej w artykule: Język modelu biznesowego. Szablon modelu biznesowego. książce wydajnej w 2012 przez Helion zatytułowanej „Tworzenie Modeli Biznesowych”, której autorami są m.in. Alexander Osterwalder i Yyves Pigneur (ISBN: 978-83-246-3059-2)

Wracając do celu wpisu czyli opisania kluczowych zasobów w przypadku projektu „ocena szkolenia”.

W tym przypadku uwagę skupię na dwóch kategoriach zasobów:

  1. Zasoby ludzkie niezbędne do realizacji zadań projektu – wprawdzie mówienie o ludziach jako o zasobach zwykle budzi moje wątpliwości, ale od słownika biznesu nie ucieknę i niniejszym umawiam się z wami, że pod tym pojęciem kryję osoby niezbędne do wykonania działań, których nie zrobią maszyny. Spójrzmy zatem na projekt pod kątem zadań, które mogą wykonać wyłącznie ludzie i to na dodatek ci, którzy dostępni są lokalni lub których zatrudnienie w ramach struktury organizacji jest niezbędne do realizacji celów.
    1. Programista ASP.NET AJAX, Telerik.com, Microsoft TSQL – pisałem wcześniej, iż podstawowa wersja oprogramowania raportu oceny szkolenia zostanie przygotowana we własnym zakresie. Mało tego, jest ona już gotowa i może być wykorzystana w realizacji celów biznesowych projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z pomocą obecnej wersji prowadzić sprzedaż e-usługi (czyli mamy już minimalnie funkcjonującą wersję projektu). Do osiągniecia kamienia milowego projektu koniecznym było poświęcenie mojego czasu i umiejętności na przygotowanie i przetestowanie kodu aplikacji. Została ona przygotowana z pomocą Visual Studio 2012 i w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu bibliotek jQuery usprawniających proces tworzenia interfejsów użytkownika. Ponieważ oprogramowanie to wymagało wykorzystania bazy danych Microsoft SQL Server 2008, więc umiejętności z zakresu tworzenia baz danych również wykorzystałem w pracy. No cóż, taka to praca programisty. Nigdy nie wiesz do końca, które umiejętności z zakresu programowania serwisów internetowych wykorzystasz w swojej działalności.
      Z chwilą przejścia do realizacji dalszych zadań związanych z rozwojem produktu nadal potrzebna będzie praca programisty i jego umiejętności. Ponieważ zadnia te będą rozłożone w czasie: drobne zmiany i modyfikacje zgodnie z metodologią lean startup będą robione nieustannie, duże zmiany co kilka tygodni lub miesięcy, więc zatrudnianie na stały etat programisty nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdyby planować wykorzystanie zewnętrznego dostawcy usług programistycznych. Firmy niezbyt chętnie podejmują się realizacji zleceń, które nie generują jednorazowo dużego przychodu i odkładają prace nad projektami, które nie są ich priorytetem na później, więc współpraca z zewnętrznym dostawcą byłaby czystą drogą przez mękę, pełną nieustannych emocjonalnie wyrażanych ocen i zbędnego żalu. Szkoda mojego czasu i energii na szarpanie się z dostawcami; lepiej będzie jeśli kod ten będę rozwijał osobiście nawet kosztem poświęcenia odrobiny czasu przeznaczonego na inne cele jak rodzina, wypoczynek czy sprawianie sobie przyjemności.
    2. Pracownik biurowy, sprzedawca e-usługi – Organiczny rozwój organizmu biznesowego wymaga dużego nakładu pracy na działalność administracyjną. Jeżeli rozwijasz nowy projekt i myślisz, że wszystko zrobisz sam – jesteś w wielkim błędzie. Jeśli myślisz, że uporządkowanie faktur przed zaniesieniem ich do biura rachunkowego zrobi się samo, to jesteś jeszcze w większym błędzie. Ale największy błąd popełnisz, jeśli myślisz, że w czasie gdy jesteś na spotkaniu ktoś odbierze telefon od klienta, który dzwoni z prośbą o pomoc, bo ma problem z wykorzystaniem narzędzia online. NIC, podkreślam NIC tak skutecznie nie przekreśla szans na rozwój biznesu jak zignorowanie telefonów od klientów, potencjalnych klientów oraz tych, które nie zawsze masz ochotę odbierać czyli od zawiedzionych klientów szukających Twojego wsparcia. Bijąc się w pierś, oświadczam: dziesiątki razy zrobiłem ten błąd i koszty, które z tego tytułu zapłaciłem są trudne do ocenienia. Nic tak nie psuje wiarygodności jak pełne ignorancji przejście do porządku dziennego nad problemem nabywcy twoich usług czy produktów. Gdy raz wejdziesz na ścieżkę nieodbierania telefonów i chowania głowy w piasek, będziesz to robić często. Tak jak z odchudzaniem; ambitnie zrzucasz kilogramy, a potem pojawia się okazja w wesołym towarzystwie zjeść kilka kawałków pizzy. Trudno wówczas wrócić na ścieżkę dzień po dniu mniejszej wagi. Bramka na słabości została otwarta i szansa na jej zamknięcie wymaga ogrom, podkreślam ogrom, automotywacji i koszt często przewyższa zyski. Wracając zaś do ocen szkolenia. Potrzebna jest osoba, która będzie siedzieć przy telefonie, w wolnych chwilach uzupełniać bazę kontaktów do klientów korporacyjnych, prowadzić telemarketing i email marketing. Będzie ona na również na pierwszej linii kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami i od jej umiejętności interpersonalnych zależy czy sprzedaż będzie rosła w zakładanym w biznesplanie tempie. W naszym przypadku tą osobą będzie najpewniej moja siostra, z którą chętnie przy realizacji takich działań współpracuję. I jej i mnie zależy na dochodzie, więc nie będzie problemu z dogadaniem się odnośnie szczegółów. Wiem, iż jej otwarcie na ludzi z pewnością zostanie w całości wykorzystane przy sprzedaży telefonicznej. Ona sprawdzi się tu idealnie. Drugi etat został zatem zdefiniowany.
    3. Obsługa zleceń przetwarzania danych z ankiet ewaluacji szkolenia – z chwilą, gdy pojawią się pierwsi klienci, którzy zdecydują się na zakup usług wprowadzania danych z ich ankiet do systemu informatycznego koniecznym się stanie zatrudnienie na umowę zlecenie osoby z zewnątrz, która wykona to zadanie. Idealna osoba to taka, która będzie dysponować czasem zgodnie z harmonogramem napływu ankiet od klientów i będzie biegła w obsłudze programów komputerowych. Umiejętności szybkiego bezwzrokowego pisania będą tu bardzo przydatne. Najlepiej w takiej roli spełniają się studenci i pewnie takich osób należy poszukiwać w ramach rekrutacji. I oczywiście, jako miłośnik firm rodzinnych od razu dodam, że to świetna robota dla mojego syna, a jeśli będzie jej więcej dla jego koleżanek i kolegów, bo wiem jakim i kiedy czasem dysponuje i jaki jest poziom jego umiejętności z zakresu technologii informacyjnych. To dobry kandydat i nawet w przypadku oskarżeń o nepotyzm i promowanie „swoich” osób i tak wiem, że to najlepsza oferta, choć jak znam życie, być może nie najtańsza (cwaniak umie dobrze wycenić swoje umiejętności, a z żoną nauczyliśmy go targować się do upadłego przy ich wycenie złotówkowej; pewnie mu się to przyda w życiu biznesowym).

Koniec części I. W części następnej poświęcę uwagę na wykorzystywane w projekcie zasoby nieosobowe.

Zobacz część II: Model biznesowy. Projekt: ocena szkolenia. Kluczowe zasoby. Zasoby sprzętowe, niematerialne i prawne

Krzysztof Wiśniewski

Słowa kluczowe:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: