Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Model biznesowy – propozycja wartości c.d.

Dawn Griffiths - Head first statystykaW poprzedniej części zatytułowanej:  Język modelu biznesowego. Szablon modelu biznesowego. dokonałem charakterystyki produktu jakim są raporty z ocen procesu szkoleniowego. Większość uwagi skupiłem na opisie końcowego etapu jakim jest tworzenie raportu natomiast w dużo mniejszym stopniu odpowiedziałem na postawione tam pytania o projekt. Pora nadrobić zaległości. Wprawdzie wbrew wcześniejszym planom przez ostatnie 3 dni nie miałem czasu, by uzupełniać wpisy na blogu, ale przez weekend mam nadzieję podgonić nieco zaległości.

Wróćmy do postawionych wcześniej pytań opisujących propozycję wartości. „Na jakie potrzeby potencjalnych klientów propozycja odpowiada?”. Odpowiedź na to pytanie obejmuje trzy obszary:

 1. Ułatwienie w pozyskaniu ocen uczestników szkolenia. Wprawdzie funkcjonalność ta wdrożono będzie w drugim etapie przebiegu wdrożenia, lecz nie można o niej zapomnieć w opisie.
  Stan na dziś: w chwili obecnej, w przypadku miażdżącej liczby szkoleń, oceny z ankiet ewaluacyjnych zbierane są w postaci ankiet papierowych. Zwykle pod koniec dnia szkoleniowego trener rozdaje uczestnikom ankiety i prosi o udzielenie, praktycznie zawsze, anonimowych odpowiedzi na oceniane kwestie. Ankiety te są następnie zbierane przez trenera (anonimowość przy kilku ankietach) i następnie opracowywane przez niego lub też przekazywane innej osobie, która tego dokona. Musi ona albo policzyć średnie z ocen ręcznie albo przepisze dane empiryczne do arkusza kalkulacyjnego i z jego pomocą dokonać oszacowania średnich wartości zarówno w poszczególnych kategoriach jak i oceny całościowej. Zatem, gdybyśmy mieli literalnie podejść do całkowitych kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, to z pewnością trzeba do ogółu nakładu pracy do liczyć koszt pracy związany z przygotowaniem raportu. Nie pamiętam niestety źródła, a szkoda, lecz z danych tam podanych wynikało, iż ewaluację prowadzi się mniej więcej w przypadku 40% do 50% ogółu szkoleń, więc jak widać w dużej organizacji intensywnie korzystającej z wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń praca ta może mieć duży udział w kosztach osobowych pracowników działu HR. Czy można zatem „przerzucić” piłeczkę na drugą stronę i skorzystać z pomocy uczestników szkolenia w procesie przetworzenia danych? Ależ oczywiście! Wystarczy przecież, by narzędzie bazodanowe, przez stronę internetową lub aplikację mobilną pozwoliło na wprowadzenie ocen w trybie on-line. W praktyce mogłoby wyglądać to tak, że na ostatniej strony prezentacji trener przedstawiałby odnośnik do strony internetowej odpowiedniej zarówno dla przeglądarek internetowych w komputerach jak i urządzeniach przenośnych i prosił uczestników o przejście pod wskazany adres i wypełnienie ankiet. Dla uczestników byłaby to przyjemna zabawa, stopień anonimowości wzrósłby wielokroć, a dział HR zyskałby na czasie przy wprowadzaniu i opracowaniu statystycznym danych.
 2. Unifikacja sposobu prezentacji ocen szkolenia. Jednym z większych problemów z jakim borykają się pracownicy działów HR lub trenerzy podczas procesu przygotowania raportów ewaluacji szkolenia jest ujednolicenie sposobu prezentacji wyników. O ile dana osoba, która przygotowuje raport zwykle korzysta z przygotowanego wcześniej szablonu lub poprzedniego raportu jako szablonu, to w przypadku, gdy szkolenia dla danej organizacji prowadzone są przez różne firmy szkoleniowe plus wewnętrzny dział szkoleń szansa na to, iż uzyska się ujednolicony wzór raportu znacznie spada. A przecież nie wolno nam zapominać, iż jednym z istotnych kryteriów, który organizacje wykorzystują przy podejmowaniu decyzji o wyborze firmy szkoleniowej jest jakość pracy trenerów i uzyskiwana informacja zwrotna od uczestników szkoleń. W przypadku, gdy trzeba podsumować dane z większego okresu czasu, zweryfikować choćby jak wyglądała ocena lokalu, w którym prowadzone są szkolenia w jakimś okresie czasu, to ujednolicenie formatu prezentacji danych ma kolosalne znaczenie dla ich czytelności i możliwości porównania przez uprawnione osoby z kierownictwa organizacji czy zarządu.
  Propozycja wartości projektu „Ocena szkolenia” to między innymi zunifikowany sposób prezentacji rezultatów zarówno w przypadku narzędzia darmowego jak i płatnego. W pierwszym przypadku wszystkie wykorzystujące go osoby korzystają z takiej samej formy wynikowego raportu i jeśli, powiedzmy, na ostatniej stronie znajduje się ocena kateringu, to skorzystanie z tych danych z dłuższego okresu czasu nie stanowi problemu: odpowiednie sobie liczby znajdują się w tym samym miejscu. Propozycja wartości nie ogranicza się jednakże tylko do tego przypadku . Jeżeli klient zdecyduje się na skorzystanie z wersji abonamentowej, to szablon raportu zostanie przygotowany pod kątem jego potrzeb. Będzie uwzględniał zarówno potrzeby organizacji odnośnie sposobu przetworzenia czyi zagregowania danych jak i ich prezentacji. Raport wzbogacony o logo i dedykowany układ treści z pewnością będzie bardziej czytelny i lepiej trafi z przekazem do osób odpowiedzialnych za realizację polityk rozwojowych pracowników.
  Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik. Wiele osób, które staje przed koniecznością przygotowania raportu, ze względu na brak merytorycznego przygotowania z zakresu przetwarzania danych empirycznych, robi to w sposób taki jaki potrafi, a nie taki, z którego można się wiele dowiedzieć. Mimo swej prostoty raporty z ocen ewaluacji często wykorzystują nietypowe analizy statystyczne, które pozwalają niwelować skutki choćby niewielkiej próbki czy też uprzedzeń wobec trenera lub szkolenia wyrażone przez danego uczestnika niemające nic wspólnego z adekwatną oceną. Skorzystanie ze zunifikowanego sposobu obróbki i prezentacji danych statystycznych jest  z pewnością antidotum na te bolączki, bo projekty raportów przygotowywane są przez specjalistów z zakresu statystyki i analizy danych doświadczalnych.
  Na marginesie, wszystkim osobom, które skazane są na robienie prostych analiz statystycznych i mają kłopot ze zrozumieniem niektórych pojęć związanych z tą dziedziną polecam książkę: Dawn Griffiths, Head First Statystyka, Helion 2010, ISBN: 978-83-246-2065-4
 3. Ocena ewolucji ocen szkolenia w czasie. Dzięki temu, iż dane z dłuższego czasu znajdować się będą w pamięci bazy danych, to możliwym będzie w tym przypadku również stworzenie raportów zawierający ewolucję wskaźników i w sposób automatyczny zostanie przykładowo wygenerowany raport jakości pracy poszczególnych trenerów, którzy w imieniu firmy szkoleniowej prowadzili poszczególne szkolenia. Dzięki takiemu podejściu znacznie rosną możliwości szybkiego reagowania na zmiany w jakości pracy trenerów lub ich odbioru przez grupę szkoleniową i wybór takich trenerów, których praca będzie efektywną i dobrze odbieraną przez uczestników szkoleń. Większość umów zawieranych pomiędzy firmą szkoleniową a zamawiającym szkolenie zawiera klauzulę dotyczącą minimalnej oceny wyrażonej przez uczestników, której uzyskanie stanowi wskaźnik dobrego wykonania usługi przez usługodawcą. Nie warto ukrywać, iż w przypadku, gdy szkolenie nie przebiega w sposób idealny, trenerowi nie udaje się nawiązać partnerskiej relacji z uczestnikami szkolenia, to uzyskanie, oczywistego w tym przypadku, wyniku oceny jest prawie pewne. W takiej sytuacji trener gotów jest „stanąć na głowie”, by ostatnia godzina szkolenia przebiegała w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze noty za pracę. Trudno go tu nie rozumieć. Ale też takie podejście do jakości wykonania usługi to narażanie zleceniodawcy na oczywiste straty, bo proces szkoleniowy nie został zrealizowany poprawnie. Koniecznie tu trzeba dodać, że trenerzy to też ludzie, miewają słabsze dni i w przypadku, gdy zleceniodawca widzi na rozkładzie ocen w dłuższym czasie jednorazowy spadek, to jest w stanie podejść do takiej oceny z większym dystansem i nie przywiązywać do niej tak wielkiej wagi zakładając przytomnie, iż to chwilowe zdarzenie. Może też być tak, iż patrząc na oceny poszczególnych szkoleń zauważy, iż jeden z trenerów prowadzących równoległe grupy wyraźnie odbiega od reszty i czym szybciej zostanie on usunięty z listy uprawnionych szkoleniowców, tym lepiej dla organizacji. Tak więc, propozycja wartości musi obejmować możliwość tworzenia raportów z dłuższego okresu czasu i dać tym samym dużą wiedzę o całym procesie szkoleniowym, a nie o jego wycinkach w postaci poszczególnych dni.
 4. Ranking firm szkoleniowych, miejsc prowadzenia szkoleń itp. Warto zauważyć, iż w przypadku gdy organizacja zgodzi się na publikację podsumowań swoich wybranych danych np. ocen firm szkoleniowych możliwym będzie umieszczenie w ramach propozycji wartości rankingu firm szkoleniowych czy też lokali wykorzystywanych podczas szkoleń. robert-cialdini-wywieranie-wplywu-na-ludziDzięki temu, iż oceny pochodzić będą z dużej grupy respondentów będą one miarodajne i dobrze będą charakteryzować ocenianą wartość. Ma to ogromną wartość poznawczą dla organizacji zamawiających szkolenia, gdyż pozwala im dobrać firmę szkoleniową dobrze do własnych potrzeb.
  Jak pokazuje w „Wywieraniu wpływu na ludzi”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001, ISBN: 83-87957-52-6) prof. Robert Cialdini  społeczny dowód słuszności działa na wielu płaszczyznach naszego życia i korzystanie z opinii innych ludzi stanowi dla nas znaczące ułatwienie w prowadzeniu biznesu czy realizacji postawionych celów i zadań. Warto słuchać innych i … dzielić się wiedzą z innymi.
 5. Możliwość wprowadzenia danych z ankiet ewaluacji do systemu informatycznego – nieustanny brak czasu na wszystko, co zdaje się być wyznacznikiem pracy działów HR ma swoją dobrą stronę dla zewnętrznego usługodawcy, bo pozwala mu poszerzyć ofertę o wprowadzania danych do systemu informatycznego. Wyobraźmy sobie, że pracownicy jakiej organizacji oraz partnerzy handlowi brali udział w szkoleniu produktowym. Odbywało się ono w 10 miastach za każdym razem gromadząc po 100 osób. Łącznie 500 ankiet ewaluacyjnych. W każdej ankiet było ocenianych 10 kryteriów plus ocena jakościowa w 3 kategoriach. Zatem przeniesienie danych do arkusza kalkulacyjnego zajmie średnio 5 minut. Razem to da (ni mniej ni więcej jak) około 2500 minut czyli licząc po 8 godzin pracy dziennie około 41 godziny czyli cały roboczy tydzień! Przejęcie tego, pozornie niepotrzebnego zadania przez zewnętrzny podmiot za równowartość rzędu 500 zł idealnie trafia w potrzeby takiej organizacji.

Podsumowując: propozycja wartości projektu ocena szkolenia obejmuje kilka obszarów:

 1. Generator raportów z ankiet ewaluacji szkolenia,
 2. Narzędzie pozyskiwania danych od uczestników szkolenia,
 3. Ujednolicenie prezentacji uzyskanych ocen oraz znajdująca oparcie w teorii analiza statystyczna otrzymanych danych,
 4. Udostępnienie raportów przedstawiających ewolucję w czasie otrzymywanych ocen,
 5. Ranking firm szkoleniowych i innych zewnętrznych dostawców usług związanych z realizacją przebiegu szkolenia,
 6. Możliwość przeniesienia danych z ankiet papierowych do systemu on-line.

Każdy z nich odpowiada na konkretne potrzeby działu szkoleń oraz trenerów i firm szkoleniowych i dzięki temu podnosi szanse powodzenia rynkowego pomysłu.

Słowa kluczowe:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback z twojego serwisu.

Komentarze (2)

 • Eventool

  |

  Organizacja szkoleń nigdy nie należala do łatwych. Pomimo wielu podręczników opisujących przebieg skutecznegho szkolenia i prawidlowe zachowania wiele osób nie zdaje sobie sprawy z braków jakie pojawiają się u korzeni tematyki szkoleniowej.
  Okazuje się, że najtrudniejszym elementem szkolenia jest… jego utworzenie. Odnalezienie odpowiedniego miejsca, pozyskanie kosztów i przekonanie dostawców usług do swojego budżetu. W tym celu została stworzona strona
  Ma ona za zadanie ułatwić komunikację między organizatorami eventów, a dostawcami uslug i skrócić czas organizacji każdego rodzaju eventu do minimum przy maksymalnym ograniczeniu środków.

  Projekt współfinsowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

  Reply

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: