Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Potęga pewności siebie – przegląd

Brian Tracy. Potęga pewności siebe

Brian Tracy

„Potęga pewności siebie”

Wstęp

„Jedyną rzeczą, która stoi między tobą a niesamowitym życiem, jakie możesz wieść jest strach – wszelkiego rodzaju – a zanim skończysz czytać tę książkę, twoje lęki znikną na zawsze”. „podstawą sukcesu w każdym przebiegu życia jest pewność siebie”. „wszyscy (…), którzy osiągnęli coś ponad przeciętną, przejawiali większą pewność siebie niż zwykły człowiek”.

„Z większą pewnością siebie staniesz się inną osobą w każdym obszarze swojego życia i kariery”.

„Doznasz niesamowitego poczucia kontroli, które jest podstawą szczęścia, dobrobytu, wydajności. Poczujesz się sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem”.

Arystoteles już 350 lat p.n.e ogłosił, że „żyjemy we wszechświecie, którym rządzi porządek, i że wszystko ma swoją przyczynę. Nazywamy to prawem przyczyny i skutku. (…) każdy skutek w naszym życiu ma swoją szczególną przyczynę lub przyczyny”.

„Świat jest pełen ludzi, którzy nie są zadowoleni ze swoich wyników, a jednak nadal, codziennie, robią to samo, to samo myślą, mówią i wykonują te same działania, i są zdumieni, że wciąż uzyskują te same wyniki. Einstein mawiał, że szaleństwo to robienie wciąż tych samych rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów. To po prostu nie jest możliwe.

Prawo przyczyny i skutku z taką samą mocą stosuje się do poziomu naszej pewności siebie. Wszędzie wokół nas i przez całą historię ludzkości zdarzały się osoby o wyjątkowej pewności siebie, które osiągały niezwykłe rzeczy”.

„chcemy czuć spokój umysłu, a to można osiągnąć tylko pod warunkiem bycia pewnym swoich zdolności do skutecznego radzenia sobie z wymaganiami życia, rodziną, przyjaciółmi, pracą, klientami, aktywnością społeczną i wszystkimi innymi rzeczami, w jakie się angażujemy.

Prawo przyczyny i skutku mówi nam, że jeżeli chcemy cieszyć się efektami dużej pewności siebie, musimy tylko zaangażować się w tworzenie przyczyn wysokiej pewności siebie”.

Rozdział 1

Podstawa pewności siebie

„człowiek podlega nieustającemu procesowi stawania się lub inaczej ewaluowania i dorastania – w kierunku, który wyznaczają jego dominujące myśli”.

„twoja mentalna ewolucja i stawanie się są w głównej mierze determinowane przez myśli, którymi karmisz swój umysł. Stajesz się tym, o czym myślisz”.

„wszystko, o czym rozmyślasz rośnie w twojej rzeczywistości. Wszystko o czym myślisz wystarczająco długo i mocno, wreszcie staje się częścią twoich mentalnych procesów, rozszerzając swój wpływ i oddziaływanie na twoje nastawienie i zachowanie (…) stałeś się i jesteś w tej chwili rezultatem wszystkich tych myśli”.

„większość z tego, czego doświadcza człowiek w swoim życiu zewnętrznym, jest zgodne z tym, co ma miejsce w jego życiu wewnętrznym, i nie może być inaczej”.

„Podstawą pewności siebie jest życie w zgodzie ze swoimi najgłębszymi wartościami i zasadami, przy jednoczesnym myśleniu i działaniu w harmonii ze swoimi największymi aspiracjami”.

Dlatego w drodze do pewności siebie i sukcesu trzeba ustalić swoje wartości. „Akt wybierania swoich wartości jest również aktem wyraźnego powiedzenia sobie, a czasami innym, jak dokładnie będziesz żyć od tego momentu”.

„Twój stopień przestrzegania wartości, które sam sobie wybrałeś jest prawdziwym miernikiem twojego charakteru, twojej prawdziwej jakości jako człowieka”.

Wartości to uczciwość wobec siebie i innych. To integralność. „Życie w prawdzie oznacza, że nie wolno ci kłamać. Czyli nie możesz poświęcić swojej integralności dla korzyści w pracy, pieniędzy czy relacji. Oznacza to, że zawsze robisz i mówisz to, co uważasz za słuszne i prawdziwe, bez względu na krótkoterminowe koszty czy korzyści. Życie w prawdzie oznacza też, że nie starasz się oszukiwać samego siebie. Mierzysz się z życiem, swoimi relacjami i okolicznościami takimi, jakie one są, a nie takimi, jakie chciałbyś aby były. Życie w prawdzie oznacza, że nigdy nie pozostajesz w sytuacji, która czyni cię nieszczęśliwym lub która w twoim odczuciu jest dla ciebie z jakiegoś powodu niedobra”.

„Mów i rób tylko to, co twoim zdaniem idealnie do ciebie pasuje. Akceptuj swoje myśli i uczucia całkowicie, bez względu na to, jakie są i systematycznie zmieniaj każdą część swojego życia, która nie przynosi ci spokoju umysłu. (…) Tylko poprzez pilnowanie, aby wszystko, co robisz, pozwalało ci żyć w zgodzie ze sobą, będziesz mógł naprawdę poczuć się wspaniale z samym sobą i robić postępy we wszystkich swoich relacjach”.

„twoje prawdziwe wartości przejawiają się tylko w twoich czynach, w tym, co robisz”. Nie chodzi więc o deklaracje lecz o działanie. „Aby stwierdzić w co naprawdę wierzysz, możesz obserwować, co robisz w sytuacjach, w których musisz dokonać wyboru”.

„Kluczem do rozwinięcia niezachwianej pewności siebie jest samokontrola, opanowanie i samodyscyplina. Pewność siebie może przyjść bezpośrednio, dzięki zachowaniu się w pewny siebie sposób, ale częściej powstaje pośrednio przez robienie i mówienie tego, co prowadzi do pewności siebie”

Tak jak wielokrotne powtarzanie ćwiczeń fizycznych rozwija poszczególne partie mięśni i wzmacnia naszą odporności oraz sprawność fizyczną tak wielokrotnie powtarzanie pozytywnych myśli i działań prowadzi do rozwoju „mentalnych mięśni”. „Zawsze kiedy natężasz siły, aby panować nad sobą i dyscyplinujesz siebie do robienia i mówienia właściwych rzeczy, szczególnie w chwilach stresu tworzysz opór dla swoich mentalnych skłonności”. Pokonując ten opór ćwiczysz swoje umiejętności i siłę woli, budując pewność siebie.

Pamiętaj, że „kiedy już przetrwasz największe niepowodzenia, zawsze będziesz w stanie oprzeć się mniejszym trudnościom”.

„Podstawą pewności siebie, odwagi i asertywności jest głęboko zakorzenione zaufanie, oparte na prowadzeniu życia opartego na całkowitej integralności i dyscyplinowaniu się do życia w zgodzie ze swoimi najwyższymi wartościami”.

Rozdział 2

Cel i osobista moc

Prawo niebezpośredniego wysiłku

Prawo to głosi, że wszystko, co osiągamy w życiu, co dotyczy ludzi i emocji przychodzi do nas raczej pośrednio niż bezpośrednio. „Oznacza to, że osiągamy to w rezultacie robienia czegoś innego”.

„jeśli zajmiemy się czymś, co jest dla nas naprawdę ważne i zaczniemy robić rzeczywiste postępy w kierunku naszych marzeń i aspiracji, stwierdzimy, że czujemy się bardzo szczęśliwi”.

„Pewność siebie jest stanem umysłu. Jest to postawa i jako taka jest ważniejsza niż fakty. Jednak musi być ona oparta na faktach, aby być taką pewnością siebie, na której możesz wesprzeć się w krytycznej chwili. Twoim zadaniem jest zrobić wszystko, aby przekonać samego siebie, że jesteś absolutnie niepokonany i możesz osiągnąć wszystko, czego tylko zapragniesz”.

„Myśl ma moc sprawczą. Nie jesteś tym kim myślisz, że jesteś, ale jesteś tym, co myślisz. Jeśli będziesz systematycznie i świadomie zmieniał swoje myśli o sobie, twoja zewnętrzna rzeczywistość zmieni się, aby się do tego dostosować. Twoje myśli kreują twoje życie – szczególnie myśli związane z pewnością siebie”.

Prawo przyczyny i skutku

„Wszystko, co ma miejsce w twoim życiu – sukces lub porażka, bogactwo lub bieda, zdrowie czy choroba, szczęście czy nieszczęście, pewność siebie lub niepewność – podlega temu prawu. Biblia naucza tego prawa jako  zasady siewu i zbiorów. (…) Szczególnie odnosi się do tego, co myślisz. Jeśli zasiejesz optymistyczne, pozytywne, podnoszące na duchu myśli w swoim umyśle, zbierzesz optymistyczne, pozytywne, podnoszące na duchu wydarzenia i doświadczenia w swoim życiu. Nie może być inaczej. Jeśli zasiejesz w swym umyśle wyraźne cele, zbierzesz wyraźne rezultaty i nagrody w wiecie zewnętrznym”.

Prawo przyciągania

To następstwo prawa przyczyny i skutku. „Prawo to głosi, że podobne przyciąga podobne. Oznacza to, że nieuchronnie przyciągasz do swojego życia ludzi, idee, okoliczności i szanse, które są w harmonii z twoimi dominującymi myślami. Tak, jak magnes przyciąga żelazne opiłki, ty przyciągasz wszystko, co jest zgodne z tym, co zajmuje twój umysł przez większość czasu. (…) O czymkolwiek myślisz przez większość czasu, przyciągasz to do swojego życia ze wszystkich kierunków. To dlatego niewyraźne cele przynoszą niewyraźne rezultaty”.

Prawo korespondencji

To także następstwo prawa przyczyny i skutku. „Głosi ono, że twój zewnętrzny wiat ma tendencję do dostosowania się do twojego świata wewnętrznego. Twój zewnętrzny świat zdrowia, dobrobytu i relacji będzie odzwierciedleniem sposobu, w jaki myślisz o każdym z tych aspektów”.

„Wszystko, co zbierasz lub czego doświadczysz dzisiaj jest wynikiem tego, co zasiałeś w przeszłości. (…) Twoje życie będzie takie, jakim uczyni je twoje myślenie”.

Prawo koncentracji

Prawo koncentracji „głosi, że wszystko nad czym się rozwodzisz bezustannie rośnie w twojej rzeczywistości. (…) Im silniej myślisz o jakimkolwiek celu czy temacie, tym więcej twoich mentalnych zdolności angażuje się w uczynienie go rzeczywistością”. Tłumaczy to „dlaczego wszystkie wspaniałe osiągnięcia poprzedza uporczywe poświęcenie się jednemu celowi. Zdolność do koncentracji bez reszty na jednym temacie, z wyłączeniem wszystkich innych, wyjaśnia, dlaczego zwykli ludzie osiągają niezwykłe rzeczy”.

Prawo substytucji

„Prawo substytucji głosi, że twój świadomy umysł może utrzymać tylko jedną myśl na raz, pozytywną lub negatywną. Ta myśl, która jest nieustannie obecna w twoim  umyśle, ostatecznie zostanie przyjęta przez podświadomość jako instrukcja lub polecenie”.

„Podświadomość jest niezwykle potężna. Jest to magazyn wszystkich twoich emocji, przekonań, wartości, postaw i uczuć”. Dlatego wydawaj jej polecenia pozytywnego myślenia. Zastępuj negatywne myśli, strach i lękowe scenariusze pozytywnymi. Rób to systematycznie i konsekwentnie, a podświadomość je zaakceptuje i uzna za swoją rzeczywistość.

Prawo emocji

„Prawo to głosi, że każda decyzja, jaką podejmujesz, każda twoja myśl i każde działanie opierają się na jakiejś emocji. Dwiema głównymi emocjami, na dwóch końcach spektrum, są strach i pragnienie (chciwość)”.

„Im silniejsza emocja – im większy wpływ na twoje myślenie i działanie – tym szybsza jest zmiana w twoim doświadczeniu. Jeśli emocja jest wystarczająco silna, zmiana może być natychmiastowa”.

Cztery czynniki wewnętrznej wiary w siebie:

 1. Wyrazistość – zdecyduj, co chcesz osiągnąć i jaką osobą chcesz być.
 2. Przekonanie – rozwiń w sobie niezachwianą wiarę, że możesz zrobić wszystko, czego tylko zapragniesz.
 3. Zaangażowanie – postanów zrobić wszystko, co jest konieczne, bądź gotowy do zapłacenia ceny, z wyprzedzeniem za każdy sukces, jakiego pragniesz.
 4. Konsekwencja – postanów pracować na swoje cele każdego dnia – rano, w południe i w nocy – aż zostaną osiągnięte.

Dla osiągniecia sukcesu niezbędne są cele. „Jasne cele uwalniają cię od działania prawa przypadku, sytuacji, w której wszystko dzieje się w przypadkowy, nieprzewidywalny sposób. Cele dają ci wyraźne poczucie kierunku i świadomość, że sam odpowiadasz za swoje życie. Dają ci też poczucie siły, celowości i koncentracji. Sprawiają, że czujesz, iż wszystko co ci się przydarza, jest częścią zorganizowanego planu, który prowadzi cię, krok po kroku, w kierunku twoich najwyższych ideałów.”

„Nawyk regularnego wyznaczania celów i ich osiągania jest najprawdopodobniej ważniejszy niż jakakolwiek inna umiejętność, której mógłbyś się nauczyć”.

Pamiętaj, że „wszystko, co robisz jest rezultatem strachu lb pragnienia. Strach jest, i zawsze był, największym wrogiem pewności siebie”.

„Jeśli największym wrogiem pewności siebie jest strach, to największym wrogiem ludzkich osiągnięć jest strefa komfortu. (…) każdy z nas ma naturalną skłonność do chowania się o pozostawania w strefie dokonań i dotychczasowych zachowań, w której czujemy się komfortowo, w której jest łatwo i nie ma wyzwań”.

Dlatego u większości z nas w sytuacjach wyzwań pojawia się opór przed zmianą. Warto pamiętać, że „tragedia strefy komfortu polega na tym, że zaczyna się ona, przede wszystkim od poczucia komfortu, ale szybko prowadzi do samozadowolenia. Samozadowolenie z kolei prowadzi do nudy i pytania: Czy to już wszystko? Zamiast być ekscytującą przygodą, życie staje się jedynie nudną powtórką tego, co się już zdarzyło”. Natomiast „osobista wielkość oznacza poczucie przeznaczenia i przekonanie, że twoje myśli i wyobraźnia są jedynymi realnymi ograniczeniami dla twoich możliwości”.

„Musisz przestać stawiać przed sobą bariery. Musisz stawiać cele, które wydobywają z ciebie wszystko, co w tobie najlepsze, i sprawiają, że masz poczucie mistrzostwa i szczytowych osiągnięć”.

Uporządkuj swoje cele. Spisz je wszystkie. Zdecyduj, które są najważniejsze. Postaw priorytety. „Wielki ostateczny cel to ten, który doprowadzi cię do zdobycia wszystkich innych celów”.

Potem skoncentruj się. „Intensywna koncentracja na jednym celu nie jest łatwa, ale bardzo ważna. „Ludzie osiągają wielość i sukces proporcjonalnie do tego, jak bardzo angażują swoje siły w osiągnięcie jednego najważniejszego celu”.

Cel musi być SMART. Konieczne jest, żeby był jasny i konkretny – czyli Szczegółowy. Poza tym powinien być Mierzalny tak, aby można było sprawdzić czy i w jakim stopniu został osiągnięty. Jak wiesz co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzisz skoncentruj się na tym, by był dla ciebie wyzwaniem – Ambitny, a jednocześnie osadź go w Realiach, również czasowych – Terminowy.

Jeśli jest długoterminowy podziel go na fragmenty. Zgodnie z prawdą: jak zjeść słonia? – po kawałeczku! Rozdziel go na etapy. „Zaplanuj sobie, jakie nagrody będziesz przyznawał sobie za zdobycie każdej części swojego celu i za osiągnięcie całego”. To podnosi motywację i pozwala wytrwać przy odroczeniu nagrody.

„Nagrodą może być kolacja na mieście albo wakacje. To może być nowy samochód lub dom”…

„Jeśli wyznaczyłeś już sobie większe i mniejsze cele, stwórz plan, sporządzając dokładną listę wszystkiego, co będziesz musiał zrobić, aby osiągnąć każdy cel, a następnie uporządkuj je pod względem czasu i ważności”.

„Ostatnią kwestią jeśli chodzi o cele, jest utrzymanie ich w tajemnicy. Poprzez zachowanie celu dla siebie i kanalizowanie swoich wysiłków na jego osiągnięcie, w każdej godzinie i każdego dnia budujesz pewność siebie i osobistą siłę.

Wiele osób popełnia błąd rozwodzenie się nad swoimi celami. Zbyt dużo opowiadania o nich sprawia, że ich energia rozprasza się, a motywacja słabnie. To osłabia ich zdecydowanie. Tracą siłę i moc, które utrzymaliby, gdyby zachowali swoje cele dla siebie i zamiast gadać, skoncentrowaliby się na celowych działaniach”.

„Każdy dzień rozpoczynaj od zapisania swoich celów w czasie teraźniejszym, dokonanym, jakby były rzeczywistością. (…) Ręczne spisywanie celów jest nazywane czynnością psychoneuromotoryczną. Za każdym razem jak spisujesz swoje cele zakorzeniasz je w swojej podświadomości. Zwiększasz intensywność swojego pragnienia i intensywność wiary (…). Koncentrujesz swoje mentalne moce  i wzmacniasz swoją pewność, że cel zostanie osiągnięty”.

Rozdział 3

Zdobywanie kompetencji i osiąganie osobistego mistrzostwa

„Twoje ograniczenia są determinowane jedynie przez twoje własne przekonania i twoją własną wiarę w to, co jest wg ciebie możliwe”.

Autor idąc za definicją Dr N. Brandona nazywa poczucie własnej wartości – szacunkiem dla siebie. Mówi: „im bardziej lubisz siebie, tym lepiej dajesz sobie radę w życiu”.

Do tego, jeśli zajmujesz się czymś, co cię pasjonuje, co kochasz, to pracujesz w zakresie swoich możliwości, a jednocześnie ciągle je poszerzasz. Lubisz siebie i to, co robisz. Kręci cię każde działanie.

„Kiedy doświadczamy takiego rodzaju uczucia, często tracimy poczucie czasu. Stajemy się nieświadomi głodu, pragnienia, czy zmęczenia. Czujemy się spokojni, euforyczni i jasno myślący. Testy wykazują, że kiedy znajdujemy się w takim stanie przepływu, mózg uwalnia endorfiny, naturalny narkotyk szczęścia, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi i naenergetyzowani”.

Ludzie, którzy osiągają wyjątkowe cele, to osoby, które nauczyły się podłączać do przepływu i „dzięki temu osiągać szczytowe wyniki częściej niż przeciętna osoba”.

Co łączy tych ludzi? „Tym czymś jest fakt, iż każdy osiągający sukcesy człowiek znajduje się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i wykonuje dokładnie taką pracę, do której jest unikalnie predysponowany”.

„Najszczęśliwsi ludzie w naszym społeczeństwie to ci, którzy są całkowicie pochłonięci swoją pracą i nie wiedzą, gdzie się ona kończy, a gdzie zaczyna zabawa”.

Historia KFC

„Pułkownik Harland Sanders skońcył 66 lat, zanim sprzedał swojego pierwszego kurczaka według przepisu Kentacky Fried Chicken. Przez całe życie pracował jako kucharz w małym barze przygotowując smażone kurczaki według własnego przepisu. Potem, w wieku 66 lat, kiedy zaczął robić to, co powinien zrobić lata wcześniej, zbudował swoją firmę opartą na franczyzie i stał się jednym z najsławniejszych i najbogatszych ludzi na świecie”.

Dlatego warto wcześniej postawić na rozwój i wiarę w siebie. „Rozwój kompetencji i mistrzostwa, także w pewności siebie (…) rozpoczyna się od autoanalizy i samoświadomości”. Wg Instytutu Gallupa „biegłość lub bycie uznanym przez swoich współpracowników za jednego z najlepszych w swojej dziedzinie, jest jednym z kluczowych składników sukcesu w amerykańskim życiu”.

Prawo akumulacji

„każde wspaniałe życie czy wspaniała kariera jest akumulacją setek, a być może nawet tysięcy wysiłków, których nikt nie dostrzega i nie docenia. Wspaniały sukces jest rezultatem niezliczonych godzin, a może nawet miesięcy i lat, przygotowań do ciężkiej pracy, których celem jest osiągnięcie doskonałości w tym, co robimy”.

„człowiek staje się dobry w swojej dziedzinie poprzez przyrostową poprawę, która ma miejsce nieustannie i przez długi czas (…) wszystkie pozytywne działania w życiu łączą się i multiplikują, rosnąc w siłę i moc w ciągu miesięcy i lat”.

Zdobyte latami wiedza i umiejętności prowadzą do tego, że zdobywamy „zdolność do rozpoznawania wzorców różnych sytuacjach i trafnego przewidywania, co się wydarzy i jakie działanie należy podjąć w oparciu o wcześniejsze doświadczenia w podobnych sytuacjach”.

„Większość ludzi zaczyna się cieszyć dobrobytem po czterdziestce lub pięćdziesiątce, jeśli w ogóle udaje im się to osiągnąć. Rozwinięcie wystarczająco obszernego repertuaru wzorców, aby mogli je rozpoznawać i wykorzystywać możliwości, które się przed nimi pojawiają, wymaga wielu lat ciężkiej pracy, nieustannej nauki i doświadczenia. Zanim to osiągną, popełniają wiele błędów”. Jeśli są cierpliwo, konsekwentni i zdyscyplinowani – osiągną to czego pragną.

„Twoim kluczem do nieograniczonego sukcesu jest prawo przyrostowej poprawy. Nie ma znaczenia, z jakiego miejsca zaczynasz; liczy się tylko to, dokąd zmierzasz. Jak powiedział Theodore Rooevelt: „Rób to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam gdzie jesteś” najlepiej jak umiesz.

„Twoim celem powinno być stanie się najlepszym”.

Zdefiniuj swoje kluczowe umiejętności. Znajdź te, które są kluczowe dla tego, żebyś wykonywał swoje działania najlepiej jak to możliwe. „W każdej pracy, w każdej firmie, istnieje parę kluczowych umiejętności, rzadko więcej niż pięć do siedmiu, które determinują sukces lub porażkę pracownika”.

„Kluczowy wniosek jest taki, że twoja najsłabsza kluczowa umiejętność determinuje wielkość twojego sukcesu w pracy”.

Przeanalizuj pozom swoich umiejętności. Oceń je. Następnie zrób wszystko, by je opanować. Działań konsekwentnie i systematycznie. Potem zidentyfikuj następną i zrób to samo! „Pięcie się po drabinie kariery” polega na „opanowywaniu po kolei kluczowych umiejętności aż pojawił się efekt składowy i gwałtowny ruch do góry w ich karierze”.

„Wszystkich umiejętności można się nauczyć. (…) Oto trzy proste reguły, które zmienią twoje życie:

 1. Inwestuj 3% swoich zarobków w siebie.
 2. Przez godzinę lub więcej każdego dnia czytaj na temat swojej wybranej dziedziny, podkreślając ważne fragmenty i robiąc uważne notatki, które będziesz mógł regularnie przeglądać.
 3. Słuchaj programów audio w samochodzie.

(…) Twoja zdolność do zarabiania pieniędzy poprze łączenie wiedzy i umiejętności jest najważniejszym źródłem pieniędzy w twoim życiu. (…) ciągła inwestycja w siebie da ci kontrolę nad swoim życiem”.

Rozdział 4

Wewnętrzna gra w pewność siebie

Prawo wiary

Głosi ono, że „twoje przekonania stają się twoją rzeczywistością. (…) Jeśli wiara jest wystarczająco silna i pewna, zewnętrzny świat ma tendencję do dostosowywania się do wzorca godnego z tymi przekonaniami. W rzeczywistości twój dzisiejszy świat jest w dużej mierze odzwierciedleniem twoich najgłębszych przekonań i przeświadczeń”.

„Eksperci twierdzą, że 95% tego, co robisz , mówisz, myślisz i czujesz jest zdeterminowane przez środowiskowe i psychologiczne wpływy twojego otoczenia”.

„Aby cieszyć się wysokim poziomem pewności siebie, musisz być w stanie podjąć decyzję o uwolnieniu się od wpływów, które sprawiają, że z jakiegoś powodu czujesz się nieszczęśliwy lub opanowany przez negatywne emocje. (…) negatywne emocje zdenerwowania i niepokoju są zazwyczaj niewiadomymi, bezmyślnymi reakcjami wywołanymi przez zewnętrzne wydarzenia. (…) Kiedy ludzie kontrolują swoje emocje, wybierają raczej, że będą czuć się szczęśliwi”. Dlatego – zanim zareagujesz – pomyśl. Daj sobie czas na spokojną ocenę między bodźcem i reakcją. Daj sobie szansę.

Poza wpływami zewnętrznymi, które powodują nasze reakcje jest jeszcze autosugestia czyli nasz wpływ na siebie samych. Możemy świadomie decydować się, że myślimy i czujemy to, co chcemy. „Powodem dla którego autosugestia działa tak dobrze jest prawo substytucji. (…) twój umysł może się koncentrować tylko na jednej myśli na raz – pozytywnej lub negatywnej. Jeśli świadomie wybierzesz pozytywne słowo lub obraz, jednocześnie zablokujesz różne sygnały z zewnętrznych źródeł, które mogą wywołać w tobie negatywne lub niezgodne z twoimi prawdziwymi pragnieniami myśli i uczucia”.

„Myśl o celu, która jest pozytywna i zorientowana na przyszłość, zawsze podnosi na duchu. Nie możesz myśleć o swoim celu i jednocześnie odczuwać zdenerwowanie i gniew”.

„Kiedy przydarza ci się coś negatywnego lub nieoczekiwanego, natychmiast wykorzystaj ten moment jako sposobność o wykazania się spokojem i opanowaniem. Zrób z tego grę. (…) świadomie zmuś się do zastąpienia tego uczuciem pozytywnym”.

„Każda sytuacja jest pozytywna, jeśli postrzegana jest jako szansa do rozwoju i zyskania samokontroli”.

„Autosugestia ma miejsce wtedy, kiedy wskutek częstego powtarzania pewnych przekazów swojej podświadomości nabierają one mocy. Jest to mechanizm automatyczny. (…) szczęśliwi i optymistyczni ludzie zaprogramowali samych siebie na reagowanie w szczęśliwy, optymistyczny sposób na każdą prawie sytuację. Ty możesz zrobić to samo. (…) Liczy się nie to, co ci się zdarza, ale to jak na to zareagujesz. To nie karty, które otrzymałeś w rozdaniu ale sposób w jaki je rozegrasz zdeterminuje, jak dobrze poradzisz sobie w grze życia. Twoim zadaniem jest świadoma decyzja o użyciu swojej siły woli do utrzymania jasności umysłu, zachowania pozytywnego nastawienia i najlepszego funkcjonowania”.

Punktem wyjścia do kierowania swoimi emocjami, reakcjami i myślami jest przyjęcie świadomości, że każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie w życiu. „Jesteś odpowiedzialny za wszystko ci się przydarza, a szczególnie za swoje reakcje na nieuchronne upadki i wzloty”. „Nikt nie może sprawić, byś poczuł się gorszy, bez twojego przyzwolenia”.

Dlatego na pierwszym miejscu jest „przyjęcie odpowiedzialności za wszystko, co ci się przydarza”.

Prawdziwa dojrzałość zaczyna się wtedy, gdy uświadamiasz sobie wreszcie, że nikt nie przybędzie ci na ratunek. Dopiero, kiedy przejmiesz pełną odpowiedzialność za swoją sytuację życiową, bez wymówek i obwiniania innych, staniesz na mentalnej pozycji do kopnięcia najdłuższej piłki swojego życia. Dopiero, kiedy przejmiesz 100 % odpowiedzialność za siebie, będziesz gotowy do zrobienia następnego kroku i zdecydowania czego naprawdę chcesz i co dokładnie chcesz zrobić”.

„W pełni dojrzali ludzie akceptują, że ich działania mają swoje konsekwencje. Każda akcja wywołuje reakcję”.

„Inteligentni dorośli ludzie bardzo ostrożnie wybierają swoje myśli i działania. Nie oszukują się i nie karmią złudzeniami”.

„Brak działania również ma swoje konsekwencje. To, co nazywamy zbrodnią zaniechania, ma często poważniejszy wpływ na twoje długoterminowe perspektywy niż błędy, które popełniasz”.

Problemy versus fakty

Problem to jest coś, co zdefiniowaliśmy i da się rozwiązać.

Fakt to coś co istnieje jak pogoda np. deszcz lub śnieg.

Trzeba rozwiązywać problemy i zaakceptować fakty.

„Wielu ludzi tarci ogromne ilości emocjonalnej energii, zmagając się z faktami, podczas gry o wiele lepiej byłoby, gdyby skoncentrowali się na poradzeniu obie lepiej w przyszłości” ze swoimi reakcjami i myślami.

„Na początek przejmij odpowiedzialność. Twoim celem jest bycie szczęśliwym, pewnym siebie i optymistycznym. Aby to osiągnąć, musisz uczynić takie pozytywne reakcje tak automatycznymi, że bardzo często będziesz szczęśliwy, pewny siebie i optymistyczny bez względu na to, co się dzieje”.

„Kontroluj swoje myśli. (…) Zamiast negatywnych i destruktywnych wybierz pozytywne i konstruktywne. Psychologowie nazywają to metodą kontroli poznawczej.  (…) kontrolujesz swoje myśli czyniąc je pozytywnymi przekazami, i powtarzasz je wielokrotnie, aż staną się automatycznymi odpowiedziami na codzienne życie”.

„Najważniejszą techniką mentalnej sprawności jest pozytywna rozmowa z samym sobą, czyli stosowanie pozytywnych afirmacji. (…) Zasadniczo to, co mówisz do siebie, czyli twój wewnętrzny dialog, determinuje charakter twojego emocjonalnego życia”.

„Punktem wyjściowym do stosowania pozytywnej rozmowy ze sobą jest interpretowanie wszystkiego co się dzieje na swoją korzyść. Warto stać się tzw. >>odwrotnym paranoikiem<<. Wyobraź sobie, że światem kieruje gigantyczny spisek, który ma pomóc odnieść ci sukces i dać ci szczęście…”Szukaj dobrego w każdej życiowej sytuacji.

Prawo oczekiwań

„Prawo oczekiwań mówi, że to czego mocno oczekujesz, staje się samospełniającą się przepowiednią. (…) Cokolwiek się dzieje natychmiast interpretuj w najlepszy sposób”.

„Zawsze, kiedy myślisz o zbliżającym się wydarzeniu, używaj pozytywnego języka w rozmowie z samym sobą”. Autor mówi, że prawdopodobnie najsilniejszą afirmacją jest powtarzanie po stokroć każdego dnia: MOGĘ TO ZROBIĆ! MOGĘ TO ZROBIĆ! MOGĘ TO ZROBIĆ!, a najmocniejszą afirmacją dotyczącą wiary w siebie : lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie.

„Jedną z moich ulubionych afirmacji pokonujących niepokój, zawsze kiedy się martwię, jest: Wierzę w korzystny skutek każdej sytuacji w moim życiu. Wierzę w korzystny skutek każdej sytuacji w moim życiu. Wierzę w korzystny skutek każdej sytuacji w moim życiu. Powtarzając sobie tego rodzaju pozytywny przekaz, odkryjesz, że martwienie się i przejmowanie się czymkolwiek staje się prawie niemożliwe”.

„Twoim potencjałem jest nieograniczone używanie afirmacji. Pamiętaj, że afirmację są sposobem na programowanie swojego podświadomego umysłu”.

„Afirmacje: Mogę to zrobić! Lubię siebie! Czuję się wspaniale! są pozytywne, teraźniejsze i osobiste. Podświadomość jest z natury bardzo dosłowna i może przyjmować tylko polecenia wydawane w czasie teraźniejszym”.

Do afirmacji warto dołączyć także ciągłe zapisywanie swoich celów w zeszycie, a kartkach itp. Cele mają być zapisane w czasie teraźniejszym wg zasady SMART: szczegółowe, mierzalne, ambitne, realistyczne i terminowe.

Ćwicz wizualizacje. Tak często jak to możliwe wyobrażaj sobie to, co chcesz osiągnąć. „twój podświadomy umysł nie dostrzega różnicy pomiędzy realnym doświadczeniem, a tym co sobie żywo wyobrażasz, zapewni ci myśli i uczucia, które towarzyszyłyby wcieleniu twoich mentalnych obrazów w życie.”

„Jeśli czeka cię egzamin, poświęć chwilę na mentalne przygotowanie się do niego: zamknij oczy, weź parę głębokich oddechów i wyobraź sobie siebie piszącego egzamin z łatwością i znajdującego wszystkie odpowiedzi. Jeśli musisz złożyć wizytę handlową, zarezerwuj sobie trochę czasu, zamknij oczy i zobacz siebie, jak idziesz na nią całkowicie rozluźniony, spokojny i opanowany”.

Chcąc dawać sobie wsparcie i wspomagać swoją konsekwencję dostarczaj sobie pozytywnych informacji – czytaj książki z takim przekazem, słuchaj audycji, oglądaj filmy, bierz udział w szkoleniach i konferencjach. Przebywaj w towarzystwie pozytywnych, dobrych i optymistycznych ludzi. „Zamiast grzebać w ziemi z indykami, lataj z orłami”.

„Trzymaj się swojej jasnej wizji i podejmuj ciągłe pozytywne działania. Szybkie tempo jest kluczowe dla sukcesu. (…) im szybciej będziesz działać, tym lepiej będziesz się czuć. (…).” Są dwie kategorie ludzi: ci, co dużo mówią i ci którzy coś robią. Ważne jest, żeby należeć do tej drugiej.

Rozdział 5

Wykorzystywanie moim mocnych stron

„Wybierz właściwą dziedzinę”. Podczas wieloletnich badań osób, które osiągnęły sukces finansowy w USA stwierdzono, że „była jedna rzecz wspólna dla wszystkich milionerów. Mianowicie wszyscy oni wybrali dziedziny, które lubili, i byli całkowicie pochłonięci tym, co robią”.

„Wniosek płynący z tego badania: sukces, dobrobyt i szczęście pojawiają się wtedy, kiedy człowiek jest całkowicie pochłonięty robieniem czegoś innego. Bogaci ludzie z tego badania nigdy nie wyznaczyli sobie celu zarobienia mnóstwa pieniędzy. Zamiast tego postanowili znaleźć sobie dzieciny, które naprawdę lubią, a następnie się im poświęcili. Pieniądze pojawiły się automatycznie”.

Żeby zdecydować się wykorzystywać swoje mocne strony potrzeba odwagi. „największym wrogiem pewności siebie jest strach. Nie chodzi o to, że ludzie nie wiedzą, zazwyczaj boją się robić to, co podpowiada im serce. Jednak budując w sobie odwagę, krok po kroku, będziesz stopniowo pokonywać swoje lęki. Dzięki odwadze otworzysz się na cały świat”.

Historie życia wielkich ludzi to opowieści o osobach, które odkryły swoje mocne strony i miały odwagę zrobić pierwszy krok, wykorzystując je, a potem konsekwentnie iść dalej… nie zważając na słabości i przeciwieństwa.

„Problem związany z ludzkimi słabościami polega na tym, że nieszczęśliwi i nieodnoszący sukcesów ludzie mają tendencję do skupienia się właśnie na nich. Słabości, brak talentu czy zdolności absorbują całą ich uwagę. (…) Zamiast skupiać się na swoich obszarach doskonałości, wciąż rozwodzą się nad swoimi brakami”.

„wszyscy jesteśmy hamowani przez poczucie niższości i nieudolności. (…) Aby uzyskać siłę i odporność, musimy długo pracować nad sobą, szczególnie w tych obszarach, w których popełniamy błędy i tracimy piłkę”.

Peter Drucker napisał: „Celem biznesu jest maksymalizowanie sił i sprawienie, że słabości stają się nieważne”.

„Prawo koncentracji ma niezwykły wpływ na to, kim się staniesz. Wszystko to, na czym się skupiasz rośnie w twoim życiu”. „wszystkie wielkie sukcesy w życiu biorą się ze zdeterminowanego skupienia się na bardzo dobrym wykonaniu jednej lub kilku czynności”.

„Każde ludzkie osiągnięcie poprzedza długi okres pełnego poświęcenia, skoncentrowanego na wysiłku. (…) Najgorsze wykorzystanie czasu polega na dobrym robieniu tego, co w ogóle nie musi zostać zrobione”.

„Celem biznesu jest stworzyć i utrzymać klienta”. Aby tak się stało – wyróżnij się! „Każda firma musi opracować unikalną ofertę handlową dla swoich produktów i usług, chyba że już taką ma”. „Jesteś prezesem swojego życia”. Co jest obszarem twojej przewagi?

„Ilość wiedzy w każdej dziedzinie podwaja się co dwa – trzy lata. Twoje umiejętności tają się przestarzałe szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a nowe umiejętności są kluczowe o przetrwania , niw wspominając o sukcesie na wysoko konkurencyjnych rynkach.

Jeśli nie będziesz co dwa do trzech lat podwajał swojej wiedzy i umiejętności z dziedziny, którą się zajmujesz, wkrótce wypadniesz z biznesu, a ktoś inny przejmie twoją pracę”.

Inwestuj w swoje mocne strony.

Bądź gotowy na rozwijanie nowych umiejętności. Twoje silne punkty są często jak mięśnie, które trzeba rozwinąć i poddać długotrwałym ćwiczeniom, abyś mógł zacząć wygrywać zawody. „Każdy ma talent, ale przełożenie go na umiejętność wymaga ciężkiej pracy”. Michael Jordan

„Przejście tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku”.

„Bądź świadomy siebie. (…) uświadomienie sobie, kim naprawdę jesteś i czego naprawdę chcesz w życiu. Czasami, w wyniku zaglądania w głąb siebie, odkrywasz możliwości wielkich przełomów w swoim życiu, których wcześniej mogłeś nie dostrzegać”. Okryj swoje talenty!

Zainwestuj w siebie. Nie żałuj środków na odkrycie swoich talentów i rozpoznanie słabych stron. „Testy mogą się okazać przydatne (…) dla ciebie. Odkrywają przed człowiekiem wiele tajemnic. (…) Ich wyniki mogą oszczędzić ci wiele lat ciężkiej pracy na właściwym stanowisku”.

„Wymień wszystkie swoje obecne umiejętności i zdolności. Przede wszystkim zrób listę wszystkiego, co robisz. Zapisz wszystkie swoje role, jakie odgrywasz, w którym budzisz się rano, aż do chwili, w której zasypiasz. (…) Pogrupuj swoje role i aktywności. (…) Wyznacz priorytety”. Ponumeruj grupy ról wg ważności. Kiedy to zrobisz, „otrzymasz bardzo jasny obraz tego, kim jesteś i co dla ciebie jest cenne w życiu. Następne pytania, które możesz obie zadać są następujące:

 1. Co muszę zrobić w każdym z tych obszarów, aby zyskać największą satysfakcję i przyjemność?
 2. Czego muszę robić więcej, a czego mniej?
 3. Co muszę zacząć, a co przestać robić?
 4. Co jest ważniejsze, a co mniej ważne w obrębie każdej grupy?
 5. Gdybym miał wybierać, to co i jak wybrałbym spośród zadań, które wykonuję?”.

Jesteś zaskoczony?

Kolejny krok to zwrócenie się do kogoś bliskiego i „zapytanie go, co jego zdaniem powinieneś zrobić ze swoim życiem. Zapytaj osobę, której ufasz, co w jej opinii jest twoją mocną stroną, jakie masz silne punkty i słabości. Sprawdź jaką radę da co ktoś, komu na tobie zależy, na temat tego, jaką pracę powinieneś wykonywać i jakie talenty rozwijać”.

Wykorzystaj te informacje!

Zastanów się, co cię motywuje. „McClelland opracował metodę polegającą na przeprowadzaniu wywiadów z ludźmi w celu odkrycia, w jakiej pracy byliby najlepsi. Doszedł do wniosku, że ludzie dzielą się na trzy główne kategorie. (…) Kategorie zostały ustalone według kryterium największej motywacji. Z jakiego rodzaju działań dana osoba czerpie najwięcej przyjemności i w jakich odnosiła największe sukcesy w dotychczasowym życiu i pracy? Istnieją w zasadzie trzy profile motywacyjne i każdy człowiek, również ty, reprezentuje jeden z nich”:

 1. Profil zdobywcy – osoba czerpiąca motywację, siłę i zadowolenie z działań indywidualnych.
 2. Profil lidera – osoba, którą motywuje władza i wywieranie wpływu na innych w celu realizacji zadań.
 3. Profil przynależnościowy – osoba, którą motywuje zgodna praca z ludźmi jako część zespołu.

 

Sprawdź jaki jesteś. Co jest twoją siłą? Co utrudnia ci działanie? „Kiedy odkryjesz w sobie potencjalnie silną cechę i zaczniesz rozwijać, aby móc wykorzystywać ją w życiu, poczujesz się ze sobą wspaniale”.

„Twoim najważniejszym zadaniem jest zajęcie się tym, w czym możesz dokonać największej pozytywnej zmiany. Będzie to obszar, w którym zyskujesz największy zwrot energii”.

„Zaakceptuj swoje słabości. (…) słabości, których nie da się uniknąć. Traktuj swoje słabe strony jako wskazówki. „to, co wydaje ci się twoją słabą stroną, może być kluczowym wskaźnikiem pokazującym, jakiego typu pracy lub działania nie powinieneś wykonywać”.

„Stając się bardziej świadomy swoich mocnych stron, zyskasz większą akceptację tego, kim naprawdę jesteś”.

Rozdział 6

Pokonywanie przeciwności losu

„Prawdziwa pewność bierze się raczej z pozytywnej świadomości, a nie pozytywnego myślenia (…) Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich potrzebujesz, jest absolutna wiara w swoją zdolność do pokonania każdych przeciwności, jakie może postawić przed tobą świat”.

„Zanim komukolwiek uda się osiągnąć sukces, z pewnością spotka się on z kilkoma chwilowymi niepowodzeniami i, być może, nawet porażką. Kiedy człowiekowi przydarza się niepowodzenie, najłatwiejszą i najbardziej logiczną rzeczą, jaką może zrobić, jest wycofanie się. I to właśnie robi większość ludzi” Napoleon Hill „W rzeczywistości miernikiem twojej wiary w siebie i zdolności do osiągnięcia sukcesu jest wytrwałość. (…) jeśli wytrwasz wystarczająco długo i będziesz wystarczająco dużo pracował, to ostatecznie wygrasz”…

„odnoszący sukcesy ludzie (…) nie pozwalają sobie na luksus popadania w złudzenia. Mierzą się ze światem takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chcieliby go widzieć. Akceptują obiektywne fakty życia i planują woje działania, uwzględniając je”. Warto pamiętać, że „problemy są nieuchronne. Problemy, niepowodzenia, rozczarowania są nieuniknioną rzeczywistością. Twoja zdolność radzenia sobie z tymi trudnościami ma tak wiele wspólnego z twoją pewnością siebie, jak każdy inny czynnik”.

„prawdziwym testem charakteru człowieka jest zdolność do zachowania spokoju i normalnego funkcjonowania, kiedy wszystko wokół nas wydaje się walić, a inni tylko nas zniechęcają albo nawet obwiniają za stan rzeczy”.

Niezbędną cechą do tego, by osiągnąć długoterminowy sukces jest zdolność do dobrego funkcjonowania w kryzysie. (…) „przetrwanie często zależy od tego, jak dobrze jednostki poradzą sobie z nieuchronnym, nieoczekiwanym odwróceniem fortuny”.

„To twoja zdolność do podnoszenia się z maty i dalszej walki jest prawdziwym miernikiem, z jakiego materiału jesteś zrobiony. (…) Twoja jakość zależy od tego, jak radzisz sobie z przeciwnościami losu”…

B.C. Forbes, założyciel magazynu Forbes, napisał: „Historia pokazuje, że najwybitniejsi zwycięzcy zazwyczaj napotykają wielkie przeszkody, zanim udaje im się zatriumfować. Wygrywają, ponieważ nie dają się zniechęcić niepowodzeniu”.

„Bez względu na długość trwania upadku, krytycznym wydarzeniem jest zawsze utrata wili i niezdolność do pokonania zewnętrznego zagrożenia lub problemu”.

„Twoje życie i wszystko, co ciebie dotyczy, przejawia się tym, jak reagujesz. Nie chodzi o to, co ci się przytrafia, ale o to, jak na to reagujesz. (…) Udowodniona zdolność do funkcjonowania w kryzysie jest absolutnym warunkiem koniecznym awansu na wysokie stanowisko. (…) Jednym z twoich życiowych celów powinno być kształtowanie charakteru, aby stać się lepszym, szlachetniejszym i silniejszym człowiekiem”.

Rada Ann Landers: „oczekujcie kłopotów jako nieuchronnej części życia, a kiedy nadejdą, nie opuszczajcie głowy, spójrzcie im prosto w oczy i powiedzcie:>>Będę większy niż ty, nie uda ci się mnie pokonać<<”.

„większość ludzi nie przygotowuje się na nieuchronne rozczarowania, które niesie za sobą życie, a kiedy one przychodzą, wydaje się całkowicie zaskoczona i emocjonalnie przytłoczona”.

Stanley Judd: „Nie bój się przegrywać. Nie trać energii na ukrywanie porażki. Ucz się na swoich niepowodzeniach i przechodź do następnego wyzwania. W porażce nie ma niczego złego. Jeśli nie będziesz przegrywał, nie będziesz się rozwijał”.

„Parę lat temu w programie Dawid Susskind Show gościli czterej mężczyźni, którzy zostali milionerami przed ukończeniem 35 roku życia. Podczas przerwy zostali poproszeni o zliczenie firm, jakie założyli lub próbowali założyć, zanim znaleźli sobie niszę, w której zarobili swoją fortunę. Okazało się, że wszyscy czterej założyli wcześniej średnio 17 firm, spośród których średnio 16 nie odniosło sukcesu, a dopiero 17 przyniosła im bogactwo”.

Edison powiedział że sukces to gra liczbowa, a „jego podstawą jest inteligentny wysiłek i prawo prawdopodobieństwa”.

„Strach przed porażką sprawia, że ludzie próbują coraz mniej rzeczy, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek coś osiągną”.

„Henry Ford, który w wieku 40 lat zbankrutował i któremu następnie udało się zostać jednym z najbogatszych ludzi na świecie napisał: >>Każda poraża jest szansą, żeby próbować jeszcze raz, tylko mądrzej<<”. Ucz się na każdej porażce. „Punktem wyjściowym do zatriumfowania nad przeciwnościami losu jest pokonanie strachu przed porażką”.

„wszystkie twoje reakcje są zdeterminowane przez to, w jaki sposób myślisz. Zmieniając jakość swojego myślenia, zmienisz jakość swojego życia”.

„Przewidywanie kryzysu to ćwiczenie polegające na spojrzeniu w przyszłość (…) i sporządzeniu listy wszystkiego, co może pójść źle w ważnych dla ciebie obszarach”. Potem skup się na znalezieniu najlepszych rozwiązań dla tych sytuacji. „Myśl o tym, co możesz zrobić, żeby pokonać trudność”. Potem to zrób. I jak mówił Churchill: „nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj”.

Rozdział 7

Pewność siebie w działaniu

Pewność siebie jest decydująca o sukcesie. „Główne przeszkody w osiągnięciu sukcesu zawsze tkwią wewnątrz umysłu jednostki”.

Żeby pokonać swoje ograniczenia trzeba pamiętać o tym, żeby:

 1. przejąć całkowitą odpowiedzialność za siebie i za to czym się jest i kiedykolwiek będzie;
 2. przyjąć, że może się zmienić sytuację tylko poprzez pracę nad sobą i nauczenie się rzeczy, które trzeba umieć, aby osiągnąć doskonałość;
 3. wyznaczyć cele z terminami, a następnie skoncentrować się na codziennej pracy tak, aby te cele wcielić w życie.

„Program ćwiczeń mentalnych np. wyznaczanie celów i pozytywne myślenie, jest bardzo podobny do programu ćwiczeń fizycznych. Jeśli chcesz, aby naprawdę zaczęły działać, musisz ćwiczyć wytrwale, codziennie i trzymać się tych ćwiczeń bez końca. Kiedy ja zacząłem stosować te reguły sukcesu i pracować nad nimi codziennie, byłem w stanie dokonać niemalże cudownych zmian w każdym obszarze życia”.

Przeszkodą w realizacji siebie i celów jest brak wiary. „Byłem zaprojektowany do sukcesu, ale zaprogramowany do porażki. Z pozoru pragnąłem sukcesu, ale w głębi ducha nie wierzyłem, że mogę go osiągnąć”.

Autor pisze: „mogę rozwinąć każdą cechę, którą uważam za ważną dla sukcesu i szczęścia. (…) poprzez ciężką i nieustanną pracę mogę pokonać i odrzucić moje poczucie niższości i tego, że nie zasługuję na nic, i zbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie”.

Aby czerpać poczucie własnej wartości z pewności siebie należy pamiętać o czterech elementach pewności siebie:

 1. pragnieniu – „Pragnienie musi stać się tak intensywne, że przezwycięży twoje obawy przed porażką, odrzuceniem i byciem kimś gorszym i stanie się dominującą emocją rządzącą twoimi zachowaniami”.
 2. decyzji – „Musisz postawić wszystko na jedną kartę, zacznij nad sobą pracować i trzymaj się tej decyzji, aż osiągniesz taką pewność siebie, która pozwoli ci zrobić to, co chcesz zrobić (…). Wiele osób czegoś pragnie, ale nigdy nie podejmuje jasnych, jednoznacznych decyzji o zrobieniu tego, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć” sukces.
 3. determinacji – „Czasami postęp będzie minimalny, a często w ogóle niezauważalny. Mimo to musisz wytrwać w pozytywnych i konstruktywnych zachowaniach, o których wiesz, że doprowadzą cię do stania się taką osobą, jaką chcesz zostać. Twoja determinacja misi być niewzruszona”…
 4. dyscyplinie – „Podstawą wszystkich osiągnięć w życiu jest samodyscyplina. Samodyscyplina to zdolność sprawiania, że robisz to, co powinieneś robić, kiedy zajdzie taka konieczność, czy tego chcesz, czy nie.” (…) „Samodyscyplina jest kluczem do bogactwa” Napoleon Hill.

5 najważniejszych cech, które są kluczem do sukcesu wg Instytutu Gallupa:

ZDROWY ROZSĄDEK

Jest to „zdolność do wyodrębniania istoty sprawy, rozpoznania kluczowych elementów problemu lub sytuacji i poradzenia sobie z nimi, zamiast rozpraszania się mniej ważnymi sprawami i ich oznakami”. To także „zdolność do uczenia się na doświadczeniach, a następnie stosowania tych nauk w kolejnych doświadczeniach”.

Ważne jest, by nie zapominać o ciągłym uczeniu się. „Mądrość bierze się w równym stopniu z wiedzy, doświadczenia i refleksji”. Dlatego ciągle analizuj swoje zachowania i wyniki. Wyciągaj wnioski. Ucz się. Udoskonalaj. Sprawdź jak działa. Wprowadź do codziennej praktyki.

BYCIE DOBRYM W TYM, CO SIĘ ROBI

Działaj tak, aby być dobrym w tym, co robisz i miej tego świadomość.

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ

Licz głównie na siebie. Bierz odpowiedzialność za swoje decyzje i działania. Zdobywaj odpowiedzi na pojawiające się pytania i rozwiązuj problemy. Nie szukaj winnego. Nie wymyślaj wymówek. Ostrzegaj siebie jako główną kreatywność i siłę w życiu. Przejmuj kontrolę. Podejmuj decyzje.

 

WSZECHSTRONNA INTELIGENCJA

Inteligentne działanie pojawia się wówczas, gdy wspiera osiąganie twoich celów. „Zawsze, kiedy robisz coś, co przybliża cię do osiągnięcia celu, który jest dla ciebie ważny, zachowujesz się inteligentnie. Jesteś inteligentny”. Pamiętaj, by zawsze w tych momentach wybierać rozwiązania etyczne.

UNIKANIE ZŁUDZEŃ

„Wiele osób myśli, że jeśli nie będą na coś zwracali uwagi, to nie będzie to miało na nich wpływu. (…) Ale prawda jest taka, że wszystko się liczy. Nic nie jest neutralne. Wszystko, co robisz lub czego nie robisz, przyczynia się do tego, aby twoje życie było wspaniałe lub mierne. Wszystko się liczy.

„Jedną z najinteligentniejszych rzeczy, jakie możesz robić jest zdobycie doskonałości w najważniejszych rzeczach, które robisz”… Aby to osiągnąć – „naśladuj najlepszych. (…) Zaplanuj swoją pracę i pracuj wg planu”. (…) Wykonuj swoją pracę szybko i dobrze. (…) Poświęć się edukacji permanentnej. (…) Im więcej się uczysz, tym więcej możesz się nauczyć. Im więcej się rozwijasz, tym masz większą zdolność do dalszego rozwoju”. (…) Podejmuj bezustanne działania naprzód.(…) Bądź swoim własnym czirliderem. Wstając rano każdego dnia, powiedz sobie: To będzie wspaniały dzień! (…) Mogę to zrobić! Mogę to zrobić! (…) Pobaw się w Pollyannę – znajdź coś miłego do powiedzenia o wszystkich i wszystkim. Pozytywne słowa prowadzą do pozytywnej postawy mentalnej. (…) Czytaj książki, które poszerzają twoje horyzonty i zwiększają możliwości. Słuchaj programów edukacyjnych w samochodzie. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i unikaj negatywnych. (…) Kontroluj swoje mentalne obrazy. (…) „Nasącz swój umysł pozytywnymi obrazami siebie. To, co zobaczysz, jest tym, co osiągniesz. Zawsze, kiedy dzieje się coś, co wytrąca cię z równowagi, uspokój się, myśląc o swoich celach. (…) Wzmocnij dyscyplinę i  bądź odważny”…. Opiekuj się sobą. Dbaj o siebie. „Twoja pewność siebie podlega silnemu wpływowi twojego wizerunku w twoich oczach. (…) twój wizerunek w twoich oczach jest w dużym stopniu determinowany przez to, jak twoim zdaniem postrzegają cię inni ludzie. Kiedy pracujesz nad sobą, poświęcasz czas na stworzenie wizerunku siebie, który jest atrakcyjny również dla innych ludzi, czujesz się ze sobą wspaniale i twoja pewność siebie rośnie. (…) Mów wyraźnie i z przekonaniem. (…) Ćwicz myślenie bez granic”. Przy czym, pamiętaj o tym, że „ludzie dzielą się na tych, którzy coś robią i tych, którzy mówią o robieniu”.

„Być może twoim największym obowiązkiem jest stać się człowiekiem czyny – wywołać w sobie emocje, które są zgodne z dobrymi wynikami”.

„Kiedy rozwiniesz w sobie tę niewzruszoną postawę pewności siebie, wszystko inne stanie się dla ciebie możliwe”.

Słowa kluczowe:, ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: