Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

  • abcdw.pl
  • Lektury
  • Przedsiębiorczość to poszukiwanie okazji bez względu na posiadane zasoby

Przedsiębiorczość to poszukiwanie okazji bez względu na posiadane zasoby

Robert Kiyosaki - Zanim rzucisz pracę Wszystkie poniższe cytaty pochodzą z książki: Robert T. Kiyosaki, Zanim rzucisz pracę, Instytut praktycznej edukacji, Osielsko 2009

Często spotykam się z osobami, które są zmęczone pracą w korporacjach i średnich firmach. Często od lat marzą o pracy na swoim. Rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy kończą studia lub jeszcze się uczą. Chcą być bogaci. Chcą zarabiać duże pieniądze. Mają pomysły. Mają chęci. Czytam o bezrobociu wśród młodzieży. Część z tych ludzi nie umie bądź nie chce się znaleźć w rynkowej rzeczywistości. Część konsekwentnie szuka atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy na etacie. Część zaś postanawia otworzyć własne przedsiębiorstwo.

Myśląc o ludziach, którzy rozpoczynają prowadzenie swoich biznesów przeglądałam lektury. Natknęłam się na jedną ze sztandarowych pozycji: „Zanim rzucisz pracę” Roberta Kiyosakiego. Jest to książką, która warto przeczytać zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu własnej działalności biznesowej. Pomaga odpowiedzieć sobie na pytania: czy chcę być przedsiębiorcą? Co mnie czeka? Czego to ode mnie wymaga? Jak radzić sobie w nowej sytuacji? Jakie otwierają się perspektywy i jakie czyhają zagrożenia. Co trzeba wiedzieć, umieć, rozumieć?…

Zanim wejdziemy na ścieżkę biznesu warto zobaczyć czym jest przedsiębiorczość?  W opinii Kiyosakiego to „poszukiwanie okazji bez względu na posiadane zasoby”.

Zdaniem autora przedsiębiorcy to osoby, które szukają okazji, a nie wymówek. „Wielu ludzi chce zostać przedsiębiorcami, ale zawsze mają oni jakąś wymówkę, która pozwala im zrezygnować z pracy. Oto przykładowe wymówki: nie mam pieniędzy, nie mogę zrezygnować z pracy, bo mam na utrzymaniu rodzinę; nie znam nikogo, kto mógłby mi pomóc; nie jestem dość inteligentny; nie mam czasu, jestem zbyt zajęty; stworzenie biznesu trwa długo”.

Kiyosaki wprowadza w książce rozróżnienie między pracownikiem a przedsiębiorcą i pokazuje zasadnicze różnice między nimi.

Pracownik to osoba, którą motywują posiadane zasoby, sformalizowana hierarchia oraz bezpieczeństwo zatrudnienia i rozwoju w tejże hierarchii. Poszukuje bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca to, zdaniem autora, człowiek motywowany do działania okazjami, które potrafi dostrzec i wykorzystać, działający w płaskiej, elastycznej strukturze, opierający swoją motywację na wartościach, osiąganych wynikach i nastawiony na działanie zespołowe. Potrafi poczekać cierpliwie na gratyfikację za swoje zaangażowanie i wysiłek. Pragnie wolności.

Żeby stać się przedsiębiorcą trzeba więc zmienić swój punkt widzenia z pracowniczego na biznesowy. Trzeba zmienić swoją filozofię. Zmiana powinna się dokonać na wielu płaszczyznach.

„1. Od pragnienia bezpieczeństwa do pragnienia wolności.

2. Od pragnienia stałej pensji do pragnienia wielkiego majątku.

3. Od poszukiwania wartości w byciu zależnym do poszukiwania wartości w niezależności.

4. Pragnienie tworzenia własnych zasad zamiast stosowania się do tych wymyślonych przez kogoś innego.

5. Pragnienie wydawania poleceń zamiast ich wypełniania.

6. Pragnienie bycia w pełni odpowiedzialnym zamiast mówienia: to nie należy do moich obowiązków.

7. Chęć tworzenia kultury firmy zamiast próby dopasowania się do kultury panującej w firmie kogoś innego.

8. Chęć zmiany świata na lepsze zamiast narzekania na problemy, które stawia się przed nami.

9. Chęć nauczenia się tego, jak znajdować problemy i zamieniać je na okazje biznesowe.

10. Decyzja o wyborze drogi przedsiębiorcy a nie pracownika”.

W przypadku przedsiębiorcy chodzi o to, żeby uwolnić się od strachu przed strachem. „Jeśli spojrzysz pod przykrywkę jaką jest słowo bezpieczeństwo, zobaczysz że czai się tak strach”.

„Ludzie którzy uczą się po to, aby zdobyć wolność, mają wiedzę z zupełnie innych dziedzin niż ci, którzy uczą się dla bezpieczeństwa”.

Rozdział 1

Jaka jest różnica pomiędzy pracownikiem a przedsiębiorcą?

„Pracownicy szukają pracy dopiero wtedy, gdy firma funkcjonuje. Praca przedsiębiorcy zaczyna się, zanim powstanie jego biznes”.

„Statystyki pokazują, że 90% wszystkich nowo powstałych biznesów upada w ciągu pierwszych 5 lat. Z kolei 90% z tych 10%, które przetrwają pierwsze 5 lat, upada w kolejnych 5 latach. Innymi słowy, około 99% wszystkich nowych biznesów bankrutuje w ciągu 10 lat”.

Autor podaje sześć powodów klęsk młodych biznesów. Chcę zwrócić uwagę na dwa, na które mamy wpływ:

– „Wielu początkujących przedsiębiorców rozpoczyna bez dostatecznego doświadczenia i wystarczająco dużego kapitału”.

– „Wielu przedsiębiorców ma świetny produkt lub usługę, ale brak im odpowiednich umiejętności biznesowych, aby mogli stworzyć dobrze funkcjonującą firmę, która będzie oferowała ten produkt lub usługę”.

„Marnie zaplanowany biznes może upaść bez względu na to, czy na początku odniesie sukces czy nie”.

Dlatego autor twierdzi, że podstawowym zadaniem początkującego przedsiębiorcy jest takie „zaprojektowanie biznesu, aby mógł się on rozwijać, zatrudniać wielu ludzi, mieć wartość dla jego klientów, aby był odpowiedzialny społecznie i zapewniał dobrobyt wszystkim ludziom w nim pracującym”…

„Przegrani poddają się, gdy spotka ich niepowodzenie (…). Zwycięzcy tak długo ponoszą porażki, aż odniosą sukces”. Kluczem do tego jest ciągłe uczenie się, wyciąganie wniosków z błędów oraz niepowodzeń i w oparciu o nie – wypracowanie zachowań i rozwiązań wspierających powodzenie. Potem zaś – konsekwentne ich stosowanie.

Warto przygotować się do prowadzenia biznesu zanim rozpocznie się działanie. „Pierwsza lekcja przedsiębiorczości  (…): udany biznes powstaje zanim jeszcze zaczniesz go prowadzić”.

Słowa kluczowe:, , ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: