Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Przyszłość ludzkości ukryta jest w naszej pamięci

Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg? „Kreślę dzieje przyszłości” – pisał Walt Whitman w pierwszych wersach zaczynających Źdźbła Trawy. Od dawna wiadomo, że kultura, w której jesteśmy wychowani, wpływa na zawartość i charakter naszej pamięci. Ludzie urodzeni w społeczeństwie, w którym ceni się indywidualne osiągnięcia, tak jak w Stanach Zjednoczonych, zazwyczaj pamiętają między innymi zdarzenia z wcześniejszych okresów swojego życia niż ludzie wychowani w społeczeństwach, które cenią osiągnięcia zbiorowe, tak jak w Korei. Psycholodzy i antropolodzy odkrywają obecnie, że – jak przeczuwał Whiteman –  proces oddziaływania przebiega w obie strony. Pamięć jednostki kształtuje i podtrzymuje pamięć zbiorową, która stanowi fundament danej kultury. To, co przechowuje umysł pojedynczej osoby – zdarzenia, fakty, koncepcje, umiejętności – jest, zdaniem antropologa Pascala Boyera, czymś więcej niż „reprezentacją odrębnej osobowości”, która konstytuuje „ja”. Jest „istotą przekazywania kultury”. Każdy z nas niesie w sobie „dzieje przyszłości”, a jednocześnie także je „kreśli”. Kultura jest przechowywana w naszych synapsach.

Źródło: Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo Helion 2013, s. 240

Słowa kluczowe:, ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: