Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Ta denerwująca analiza SWOT

Książki, cytatyWiększość ludzi biznesu doskonale zna założenia analizy SWOT. Metoda ta znajduje zastosowanie przy analizie mocnych i słabych stron organizacji, a także szans i zagrożeń towarzyszących jej działalności. Narzędzie to kusi swoją prostotą, trzeba mieć jednak świadomość, że może ono sprzyjać prowadzeniu niezbyt konkretnych rozważań – ponieważ nie konkretyzuje różnych kwestii, a tym samym nie wyznacza precyzyjnego kierunku analizy poszczególnych aspektów działalności organizacji. Ponieważ często zdarza się, że zastosowanie analizy SWOT nie przynosi żadnych konkretnych rezultatów, wielu menedżerów niezbyt przychylnie odnosi się do pomysłu jej przeprowadzenia.

Podczas analizy SWOT zadajemy sobie cztery proste, ale bardzo ważne pytania. Pierwsze dwa (jakie są mocne i słabe strony Twojej organizacji?) skłaniają do zastanowienia się nad wewnętrznym stanem organizacji. Pozostałe dwa (przed jakimi szansami stoi Twoja organizacja i z jakimi zagrożeniami się zmaga?) skłaniają do oceny pozycji firmy w jej otoczeniu zewnętrznym.

Źródło: Aleksander Osterwalder, Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion S.A. 2012, s. 220

Słowa kluczowe:, , ,

Trackback z twojego serwisu.

Pozostaw komentarz

%d bloggers like this: