Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Wpis oznaczone ‘Maciej Tokarski’

Biznesplan – kawałek przyszłości w teraźniejszości

Biznesplan po polskuCo powinien ukazywać biznesplan?

Biznesplan to dokument, który ukazuje przyszłość przedsiębiorstwa, gdyż pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

  • jak będzie wyglądała branża w której przedsiębiorstwo funkcjonuje?
  • na jakich rynkach przedsiębiorstwo będzie konkurowało?
  • od jakiej konkurencji przedsiębiorstwo będzie uzależnione?
  • jaką wielkość przychodów i zysków zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo?

Dlaczego biznesplan jest ważnym dokumentem?

  • Jest to narzędzie wyceny firmy i ryzyka prowadzonej przez nią działalności. (…)
  • Biznesplan to narzędzie planowania oraz kontroli działalności i finansów firmy. (…)
  • Każdy biznesplan to narzędzie komunikacji między przedsiębiorcą – właścicielem firmy a pracownikami. (…)
  • W nowo tworzonym przedsiębiorstwie biznesplan jest właściwie planem budowy działalności przedsiębiorstwa definiującym kolejne zadania, które muszą być spełnione, aby przedsiębiorstwo mogło rozpocząć działania.

Źródło: Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik, Biznesplan po polsku, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 35

Czytaj dalej   Brak komentarzy