Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Wpis oznaczone ‘tworzenie modeli biznesowych’

Ta denerwująca analiza SWOT

Książki, cytatyWiększość ludzi biznesu doskonale zna założenia analizy SWOT. Metoda ta znajduje zastosowanie przy analizie mocnych i słabych stron organizacji, a także szans i zagrożeń towarzyszących jej działalności. Narzędzie to kusi swoją prostotą, trzeba mieć jednak świadomość, że może ono sprzyjać prowadzeniu niezbyt konkretnych rozważań – ponieważ nie konkretyzuje różnych kwestii, a tym samym nie wyznacza precyzyjnego kierunku analizy poszczególnych aspektów działalności organizacji. Ponieważ często zdarza się, że zastosowanie analizy SWOT nie przynosi żadnych konkretnych rezultatów, wielu menedżerów niezbyt przychylnie odnosi się do pomysłu jej przeprowadzenia.

Podczas analizy SWOT zadajemy sobie cztery proste, ale bardzo ważne pytania. Pierwsze dwa (jakie są mocne i słabe strony Twojej organizacji?) skłaniają do zastanowienia się nad wewnętrznym stanem organizacji. Pozostałe dwa (przed jakimi szansami stoi Twoja organizacja i z jakimi zagrożeniami się zmaga?) skłaniają do oceny pozycji firmy w jej otoczeniu zewnętrznym.

Źródło: Aleksander Osterwalder, Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion S.A. 2012, s. 220

Czytaj dalej   Brak komentarzy

Model biznesowy. Projekt: ocena szkolenia. Kluczowe zasoby. Zasoby osobowe.

Tworzenie modeli biznesowychKolejnym elementem kosztotwórczym w dowolnym projekcie biznesowym są różnorodne zasoby własne, których będzie niezbędne do realizacji celu projektu. W modelu biznesowym często są one umieszczane w bezpośredniej bliskości kluczowych działań, gdyż często istnieje wyraźny związek pomiędzy tymi kategoriami. Przykładowo, niezbędnym zasobem ludzkim może być sprzedawca usługi czy towaru, zaś kluczowe działania w tym momencie obejmują: kontakt z klientami, fakturowanie, raportowanie efektów działań sprzedażowych itp. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku, gdy patrzymy na zasoby sprzętowe. Jakiż byłby efekt zakupu maszyny drukarskiej jako niezbędnego zasobu, gdyby nie związać tego kosztu z kluczowym działaniem takim jak drukowanie ulotek na rzecz zewnętrznych klientów przez drukarnię.

Czytaj dalej   Brak komentarzy

Język modelu biznesowego. Szablon modelu biznesowego.

Krzysztof Wiśniewski

Podobnie jak zrobiłem to we wcześniejszej części zatytułowanej: Model biznesowy. Przykład z życia wzięty. Projekt: ocenaszkolenia.pl tym razem również zacznę od odrobiny własnej historii.

Alexander Osterwalder Tworzenie Modeli Biznesowych

Tworzenie Modeli Biznesowych

Na różnych etapach mojej aktywności zawodowej w ostatnich kilku latach, gdy już definitywnie zerwałem z pracą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  (studiowałem i pracowałem na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a później w jednostce międzywydziałowej Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej), ma mojej drodze często pojawiały się projekty związane z tworzeniem lub oceną modeli biznesowych. Pierwsze, wymagające dużej odpowiedzialności i umiejętności  zadania, zostały postawione przede mną, gdy kilka lat temu zostałem powołany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zewnętrznego rzeczoznawcę opiniującego projekty w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. W kolejnych latach, moja umowy z PARP została rozwiązana ze względu na potencjalny konflikt interesu i skupiłem się na tworzeniu modeli biznesowych i biznesplanów innowacyjnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz różnych przedsiębiorstw. Były wśród nich zarówno mikrofirmy (miłość do nich została mi do dziś) oraz spółki giełdowe. Bardzo dobrze wspominam ten czas, gdyż każdy dzień przynosił nowe, zupełnie niespodziewane wyzwania. Gdy poczułem, iż pora zmienić obszar aktywności, bo w obecnym mój rozwój już nie jest adekwatny do potrzeb, to skupiłem się na prowadzeniu szkoleń i wykładów rozwijających umiejętności z zakresu tworzenia modeli biznesowych na rzecz najróżniejszych organizacji, nie tylko biznesowych. Dziś to dziedzina, w której czuję się jak ryba w wodzie i mam ogrom satysfakcji, z tego co robię. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie z uczestnikami szkoleń pomysły przynoszą już dziś zyski ze sprzedaży.

Czytaj dalej   5 Komentarzy