Najlepsze inspiracje
zamiast gotowych rozwiązań.

Nowe

Pięciogwiazdkowy dzień :)

Wpis oznaczone ‘yves pigneur’

Poznawanie samego siebie

Model biznesowy ty„Większość osób poszukujących pracy swoich marzeń ponosi porażkę nie dlatego, że w niewystarczającym stopniu poznały rynek pracy, a dlatego, że w niewystarczającym stopniu znają siebie” – uważa Dick Bolles, autor książki Jakiego koloru jest twój spadochron?, poradnika dla poszukujących pracy, który już od czterdziestu lat jest na amerykańskim rynku bestsellerem. Pracę swoich marzeń łatwiej jest sobie stworzyć, niż ją znaleźć. Kto szuka pracy w sposób konwencjonalny, raczej nie może na to liczyć. Aby sobie taką pracę zapewnić, trzeba doskonale znać samego siebie.

(…) Uważna analiza naszego życia osobistego i zawodowego następuje często dopiero na skutek jakiejś sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata pracy czy upadek nowego przedsięwzięcia biznesowego. Bez tego rodzaju sytuacji kryzysowej możemy wychodzić z założenia, że uważna i rozległa analiza własnego życia jest przejawem egocentryzmu. Zdaniem Bollesa rozmyślanie nad samym sobą nie jest jednak oznaką egocentryzmu, ponieważ chodzi w nim o to, czego świat najbardziej od Ciebie potrzebuje.

Co więcej, uważna analiza wywołana sytuacją kryzysową przynosi korzyści nie tylko Tobie, lecz również Twoim klientom, ponieważ dzięki niej łatwiej Ci będzie uniknąć rozczarowania i syndromu wypalenia zawodowego. Gdy czerpiesz satysfakcję z tego, co robisz, możesz skuteczniej pomagać innym.

Źródło: Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Model biznesowy Ty, Wydawnictwo Helion 2013 , s. 83


Poszerzając myśl Osterwaldera posunę się dalej w komentarzu. Bez ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych nie warto byłoby podejmować jakiejkolwiek działalnosci. Brak szansy na kryzys czyli zapewnienie sobie bezstresowego życia biznesowego z pewnością prowadzić będzie w każdym przypadku do mniej lub bardziej powolnego upadku. Dlaczego może ktoś pytać? Przecież nie ma nic przyjemniejszego niż mieć w portfolio dobry produkt, chętnych do zakupu klientów i stabilny rynek pozbawiony perturbacji. Taka dojna krowa, która tylko mleko daje nie oczekując niczego w zamian, no może nieco trawy.

Czytaj dalej   Brak komentarzy

Walentynkowy model biznesowy.

Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, model biznesowy tyPraktycznie każda osoba słysząc po raz pierwszy pojęcie „model biznesowy” nim doczeka końca zdania już w głowie ma tylko jedno stwierdzenie: mnie to nie dotyczy. Jakieś biznesy, to nie ja. No i to jest właśnie największe uproszczenie, z którym spotykam się na co dzień w odniesieniu do tej dziedziny. Model biznesowy, to nie jakiś wyimaginowany obraz działalności gospodarczej tylko pewien usystematyzowany sposób prezentacji opisu jakichkolwiek związków przyczynowo-skutkowych, w wyniku których coś możemy zyskać, albo stracić (zależnie od tego jak do tego podejdziemy).

Jakkolwiek użycie modelu biznesowego do opisu miłości dwojga ludzi (albo większej grupy, w tym przypadku model nieco skomplikuje się) jest oczywiście możliwe, to ze względu na to, iż planuję ten tekst zamknąć w ramach jednej strony, ograniczę się do Walentynek i wybranych cech modelu biznesowego. Pisząc to skorzystam ze schematu spopularyzowanego przez Alexandra Osterwaldera i pozostałych autorów w książce „Model Biznesowy Ty”.

Czytaj dalej   Brak komentarzy

Zmiana odbioru rzeczywistości …

Książki, cytaty

Zmiana odbioru rzeczywistości może prowadzić do zmiany rzeczywistości.

Wszystko to, co postrzegasz w związku ze swoją karierą zawodową, życiem uczuciowym, relacjami rodzinnymi i życiem towarzyskim, wcale nie musi być rzeczywistością – to tylko Toje postrzeganie tej rzeczywistości. Twoje postrzeganie jest odzwierciedleniem tylko jednej z wielu możliwych rzeczywistości (jednym z dwudziestu punktów widzenia krzesła), a nie jedynej rzeczywistości.

Problemy pojawiają się w chwili, w której uznamy, że postrzegana przez nas „rzeczywistość” (wzmacniana przez wewnętrzny dialog, np. nie odnoszę sukcesów zawodowych, szef mnie nie cierpi, zazdrośni koledzy rzucają mi kłody pod nogi itd.) faktycznie jest rzeczywistością.

Źródło: Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Model biznesowy TY, Helion S.A., 2013, s. 164

Czytaj dalej   Brak komentarzy

Ta denerwująca analiza SWOT

Książki, cytatyWiększość ludzi biznesu doskonale zna założenia analizy SWOT. Metoda ta znajduje zastosowanie przy analizie mocnych i słabych stron organizacji, a także szans i zagrożeń towarzyszących jej działalności. Narzędzie to kusi swoją prostotą, trzeba mieć jednak świadomość, że może ono sprzyjać prowadzeniu niezbyt konkretnych rozważań – ponieważ nie konkretyzuje różnych kwestii, a tym samym nie wyznacza precyzyjnego kierunku analizy poszczególnych aspektów działalności organizacji. Ponieważ często zdarza się, że zastosowanie analizy SWOT nie przynosi żadnych konkretnych rezultatów, wielu menedżerów niezbyt przychylnie odnosi się do pomysłu jej przeprowadzenia.

Podczas analizy SWOT zadajemy sobie cztery proste, ale bardzo ważne pytania. Pierwsze dwa (jakie są mocne i słabe strony Twojej organizacji?) skłaniają do zastanowienia się nad wewnętrznym stanem organizacji. Pozostałe dwa (przed jakimi szansami stoi Twoja organizacja i z jakimi zagrożeniami się zmaga?) skłaniają do oceny pozycji firmy w jej otoczeniu zewnętrznym.

Źródło: Aleksander Osterwalder, Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion S.A. 2012, s. 220

Czytaj dalej   Brak komentarzy

Język modelu biznesowego. Szablon modelu biznesowego.

Krzysztof Wiśniewski

Podobnie jak zrobiłem to we wcześniejszej części zatytułowanej: Model biznesowy. Przykład z życia wzięty. Projekt: ocenaszkolenia.pl tym razem również zacznę od odrobiny własnej historii.

Alexander Osterwalder Tworzenie Modeli Biznesowych

Tworzenie Modeli Biznesowych

Na różnych etapach mojej aktywności zawodowej w ostatnich kilku latach, gdy już definitywnie zerwałem z pracą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  (studiowałem i pracowałem na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a później w jednostce międzywydziałowej Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej), ma mojej drodze często pojawiały się projekty związane z tworzeniem lub oceną modeli biznesowych. Pierwsze, wymagające dużej odpowiedzialności i umiejętności  zadania, zostały postawione przede mną, gdy kilka lat temu zostałem powołany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zewnętrznego rzeczoznawcę opiniującego projekty w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. W kolejnych latach, moja umowy z PARP została rozwiązana ze względu na potencjalny konflikt interesu i skupiłem się na tworzeniu modeli biznesowych i biznesplanów innowacyjnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz różnych przedsiębiorstw. Były wśród nich zarówno mikrofirmy (miłość do nich została mi do dziś) oraz spółki giełdowe. Bardzo dobrze wspominam ten czas, gdyż każdy dzień przynosił nowe, zupełnie niespodziewane wyzwania. Gdy poczułem, iż pora zmienić obszar aktywności, bo w obecnym mój rozwój już nie jest adekwatny do potrzeb, to skupiłem się na prowadzeniu szkoleń i wykładów rozwijających umiejętności z zakresu tworzenia modeli biznesowych na rzecz najróżniejszych organizacji, nie tylko biznesowych. Dziś to dziedzina, w której czuję się jak ryba w wodzie i mam ogrom satysfakcji, z tego co robię. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie z uczestnikami szkoleń pomysły przynoszą już dziś zyski ze sprzedaży.

Czytaj dalej   5 Komentarzy